Spring over hovedmenu

NYHED / 11-12-2023

Uge 50 i Folketinget

Fleksjob og uddannelsesløft er på programmet i denne uge, hvor to lovforslag skal andenbehandles.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal torsdag den 14. december 2023 deltage i andenbehandlingen af to lovforslag. 

Det ene lovforslag, L 83, har til formål at forenkle og præcisere regler på førtidspensions-og fleksjobområdet, mens det andet lovforslag, L 84, permanentgør retten til at få et uddannelsesløft med 110 procent dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. 

Begge lovforslag tredjebehandles den 19. december 2023. 

Lovforslag L 83 om fleksjob

Lovforslaget ændrer blandt andet reglerne om eksport af pensionstillæg, forenkler reglerne om beregning af fleksløntilskud og justerer fleksjobreglerne på områder, der ikke er dækket af en overenskomst.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 84 om uddannelsesløft med 110 procent dagpengesats

Med lovforslaget permanentgøres retten til at påbegynde et uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. inden for områder med mangel på arbejdskraft. Initiativet udspringer af finanslovsaftalen for 2023. 

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830