Spring over hovedmenu

NYHED / 19-12-2023

Uge 51 i Folketinget

Fleksjob og uddannelsesløft er i denne uge på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren Ane Halsboe- Jørgensen, skal i Folketinget.

Tirsdag den 19. december 2023 skal beskæftigelsesministeren deltage i 3. behandling af to lovforslag. Det drejer sig om:

  • Lovforslag, L 83, der har til formål at forenkle og præcisere nogle regler på førtidspensions-og fleksjobområdet.
  • Lovforslag, L 84, der permanentgør retten til at få et uddannelsesløft med 110 procent dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. 

 

Lovforslag L 83 om fleksjob

Lovforslaget ændrer blandt andet reglerne om eksport af pensionstillæg, forenkler reglerne om beregning af fleksløntilskud og justerer fleksjobreglerne på områder, der ikke er dækket af en overenskomst.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2024

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 84 om uddannelsesløft

Med lovforslaget permanentgøres retten til at påbegynde et uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. inden for områder med mangel på arbejdskraft. Initiativet udspringer af finanslovsaftalen for 2023. 

Det foreslås, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, så loven kan få virkning hurtigst muligt med henblik på, at ledige vil kunne påbegynde et uddannelsesløft i januar 2024.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830