Spring over hovedmenu

NYHED / 22-01-2024

Uge 4 i Folketinget

Underrapportering af arbejdsulykker og registrering af arbejdstid er blandt andet på dagsordenen i Folketinget i denne uge.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal mandag den 22. januar i samråd om systematisk underrapportering af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Tirsdag deltager beskæftigelsesministeren i tredjebehandlingen af lovforslaget, L 68, om registrering af arbejdstid og mulighed for at fravige reglen om, at lønmodtagere højst må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit. 

Samråd om arbejdsulykker

Med henvisning til rapporten ”Migrantarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægningsbranchen” (2023) fra Aalborg Universitet skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen redegøre for hvordan den systematiske underrapportering af arbejdsulykker og et generelt fravær af et godt arbejdsmiljø i bygge- og anlægningsbranchen ikke har været kendt før, herunder hvilke initiativer ministeren vil igangsætte for at forbedre situationen og inden for hvilken tidshorisont? 

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karsten Hønge (SF) og Victoria Velasquez (EL)

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Lovforslag om arbejdstid

Lovforslaget har til formål at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid, og at give adgang til at fravige reglen om, at lønmodtagere højst på arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit.

Lovforslaget tager udgangspunkt i en partsaftale indgået mellem DA, FH og Akademikerne på baggrund af en afrapportering fra en arbejdsgruppe om arbejdstid, der var nedsat i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830