Spring over hovedmenu

NYHED / 06-02-2024

Uge 6 i Folketinget

Arbejdsskader blandt frisører og bioanalytikere, formodningsregel om platformsarbejde og kædeansvar i Danmark er i denne uge på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren Ane Halsboe-Jørgensen, skal i Folketinget.

Beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, skal torsdag den 8. februar 2024 deltage i 1. behandlingen af tre beslutningsforslag. 

Det første beslutningsforslag, B 49, handler om mulighederne for, at frisører og bioanalytikere kan få anerkendt skader i bevægelsesapparatet som arbejdsskader. I det andet beslutningsforslag, B 60, er der fokus på at indføre en formodningsregel i EU for platformsarbejde, så flere platformsarbejdere kan få status som lønmodtagere. Og det tredje beslutningsforslag, B 63, handler om at indføre kædeansvar i Danmark. 

Beslutningsforslag B 49 om anerkendelse af frisører og bioanalytikeres skader i bevægelsesapparatet som arbejdsskader

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at sikre bedre muligheder for, at frisørers og bioanalytikeres skader i bevægelsesapparatet kan anerkendes som arbejdsskader. Det skal bl.a. ske, ved at regeringen i bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter den 1. januar 2005 tilføjer, at det anerkendes, at også repetitive arbejdsbevægelser kan medføre en arbejdsskade.

Beslutningsforslaget er fremsat af: Victoria Velasquez (EL), Pelle Dragsted (EL), Jette Gottlieb (EL), Runa Friis Hansen (EL), Anne Hegelund (EL), Rosa Lund (EL), Trine Pertou Mach (EL), Søren Egge Rasmussen (EL) og Søren Søndergaard (EL).

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 60 om at indføre en formodningsregel for platformsarbejde

Folketinget pålægger regeringen, at Danmark skal arbejde for en stærk formodningsregel i EU, for at så mange platformsarbejdere som muligt kan få status som lønmodtagere. 

Beslutningsforslaget er af Victoria Velasquez (EL), Pelle Dragsted (EL), Jette Gottlieb (EL), Runa Friis Hansen (EL), Anne Hegelund (EL), Rosa Lund (EL), Trine Pertou Mach (EL), Søren Egge Rasmussen (EL) og Søren Søndergaard (EL)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 63 om at indføre krav om kædeansvar i Danmark

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag til en generel lov om kædeansvar, så hovedentreprenører og hovedleverandører af tjenesteydelser gøres økonomisk ansvarlige for henholdsvis underentreprenørers og underleverandørers forsømmelser. 

Forslaget er en delvis genfremsættelse af B 10 fra 2008, B 40 fra 2010, B 71 fra 2012, B 110 fra 2015 og B 173 fra 2016.

Beslutningsforslaget er fremsat af Victoria Velasquez (EL), Pelle Dragsted (EL), Jette Gottlieb (EL), Runa Friis Hansen (EL), Anne Hegelund (EL), Rosa Lund (EL), Trine Pertou Mach (EL), Søren Egge Rasmussen (EL) og Søren Søndergaard (EL)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830