Spring over hovedmenu

NYHED / 18-03-2024

Uge 12 i Folketinget

Ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre, arbejdsrelateret stress og seksuel chikane er i denne uge på dagsordenen, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Tirsdag den 19. marts skal beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, deltage i 3. behandlingen af lovforslaget L 96, der har til formål at indføre 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre.

Dagen efter, onsdag den 20. marts, skal beskæftigelsesministeren besvare et mundtligt § 20 spørgsmål om arbejdsrelateret stress og mental trivsel.

Torsdag den 21. marts skal beskæftigelsesministeren sammen med børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, deltage i et samråd i Beskæftigelsesudvalget, hvor de skal besvare en række spørgsmål om blandt andet seksuel chikane overfor elever og lærlinge.

Derudover fremsættes to lovforslag onsdag den 20. marts. Det drejer sig om:

  • Lovforslag om en autorisationsordning for nedrivning af asbest
  • Lovforslag om tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling

 

Lovforslag L 96 om ekstra orlov til tvillingeforældre

Med lovforslaget indføres 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre. Lovforslaget følger af aftale om finansloven for 2023.

Med lovforslaget fordeles de 26 ugers ekstra orlov med 13 uger til hver forælder. Lovforslaget indebærer samtidig, at reglerne vil omfatte alle forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel eller adoption. Lovforslaget indeholder videre en række mindre justeringer af de gældende regler i barselsloven.

Desuden ændres lovens bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte reglerne om tildeling af ekstra uger med barselsdagpenge, når kun én forælder er socialt sikret i Danmark.

Det foreslås samtidig, at reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge inden for det første år efter barnets fødsel bliver de samme for retlige forældre, sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj 2024

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

§20-spørgsmål, S 702, om arbejdsrelateret stress

På baggrund af artiklen »Analyse sætter kroner på udgifterne ved stress – forsker kalder det et 'wakeupcall' på TV2.dk den 10. marts 2024, har Victoria Velasquez (EL) bedt beskæftigelsesministeren om at besvare følgende:

”Mener ministeren, at det er et udtryk for et samfundsproblem, at der er så mange mennesker, der bliver syge med arbejdsrelateret stress, og hvad skal der til før, at ministeren vil indkalde til trepartsforhandlinger med fokus på mental trivsel, og at vi får mindsket, at alt for mange mennesker bliver syge i deres arbejdsliv?”

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Samråd om seksuel chikane

Karsten Hønge (SF) og Astrid Carøe (SF) har bedt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og børne- og undervisningsminister Matthias Tesfaye, om at besvare de fire følgende samrådsspørgsmål:

Samrådsspørgsmål F:

  • Er ministrene enige i, at der behov for at stramme op på reglerne i sager hvor arbejdsgiveren ikke har sikret et chikanefrit arbejdsmiljø, så virksomheder i sådanne situationer nemmere kan fratages retten til at have lærlinge?

Samrådsspørgsmål G:

  • Vil ministrene igangsætte et arbejde, så erhvervsskolerne forpligtes til at oprette en akutrådgivning, når elever har oplever dårligt lærings- og arbejdsmiljø?

Samrådsspørgsmål H:

  • Mener beskæftigelsesministeren, at bøder og godtgørelser ligger på et tilfredsstillende niveau i sager som dem fra Holstebro?

Samrådsspørgsmål I:

  • Hvordan ministrene vil sikre, at der ikke ulovligt fravælger elever på grund af køn?
Læs mere om samrådsspørgsmålene på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830