Spring over hovedmenu

NYHED / 25-04-2024

Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

Beskæftigelsesministeriet har udstedt en ny vejledning om forskelsbehandlingsloven, der sidst blev opdateret i 2019. Formålet med vejledningen er at give organisationer, arbejdsgivere, lønmodtagere og andre interesserede et redskab til at forstå loven og intentionerne bag den.

Vejledningen er blevet opdateret med nye afgørelser fra de danske domstole og EU-domstolen og bidrager hermed til at belyse, hvordan lovens bestemmelser skal forstås.

Desuden indeholder vejledningen nye afsnit om de to lovændringer i forskelsbehandlingsloven, der blev foretaget i 2021 og 2022. I 2021 vedtog Folketinget en styrket beskyttelse af LGBTI personer med et forbud mod forskelsbehandling på baggrund af kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika. I 2022 blev det desuden forbudt, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af alder.

Vejledningen erstatter den hidtidige vejledning om forskelsbehandlingsloven fra 2019.

Kontakt

Pressevagt

51232830