Spring over hovedmenu

NYHED / 23-06-2024

Sagsbehandlere kæmper med mange krav og komplekse regler

Administrativt tungt arbejde og mange registreringskrav. En ny analyse giver indsigt i jobcentermedarbejdernes store byrde med at registrere.

80 klik for at registrere en virksomhedspraktik. 40 klik for at registrere en jobsamtale, og meget skal skrives ned. Sagsbehandlerne på landets jobcentre har en stor opgave med at dokumentere og registrere oplysninger og planer i forhold til borgernes forløb. Det er en af hovedkonklusionerne i en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af jobcentermedarbejdernes registreringsbyrde.

Der bliver i analysen peget på, at reglerne på beskæftigelsesområdet er mange og komplekse. Det stiller store krav til it-understøttelsen og de lokale arbejdsgange i jobcentrene. Udfordringerne kan mindskes med regelforenklinger, fokus på at nye regler skal være nemme at administrere og større fokus på effektiv implementering og it-understøttelse lokalt.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Der er ingen tvivl om, at reglerne generelt på beskæftigelsesområdet er alt for komplekse, og at sagsbehandlerne bruger for meget tid på administration. Regeringen har et stort fokus på at rydde ud i regeljunglen, og analysen bekræfter os kun i, at det er nødvendigt.

- Vi skal gøre borgerens møde med systemet mere enkelt, og det handler også om, at sagsbehandlerne har de rigtige værktøjer. Jeg hæfter mig ved, at analysen peger på flere steder, hvor man kan mindske byrden for medarbejderne.

- Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats har til opgave at komme med forslag til et enklere beskæftigelsessystem. Sammen med ekspertgruppens anbefalinger kan denne analyse være et vigtigt input til en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen. Jeg ser frem til ekspertgruppens anbefalinger, så vi kan gå i gang med at forenkle og forbedre systemet til gavn for alle.

Analysen er udarbejdet som led i Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2022), som blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Målet var at se på, hvordan jobcentermedarbejdernes hverdag kan gøres mindre administrativ tung og pege på forslag til at forenkle eller reducere mængden af registreringer, uden at borgerens retssikkerhed kompromitteres.

Kontakt

Pressevagt

51232830