Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-10-2009

Satspuljeaftale sikrer 88 millioner kroner til svage grupper på arbejdsmarkedet

Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har indgået aftale om satspuljen for 2010 på Beskæftigelsesministeriets område.

Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har indgået aftale om satspuljen for 2010 på Beskæftigelsesministeriets område.

Aftalen betyder, at der i perioden 2010-2013 er afsat i alt 220,5 millioner kroner til Beskæftigelsesministeriets område. Midlerne er fordelt med 88 millioner kroner til svage grupper på arbejdsmarkedet, 41,6 millioner kroner til handicapområdet, 33,4 millioner kroner til ligestillingsområdet, 32 millioner kroner til seniorer på arbejdsmarkedet, 18 millioner kroner til førtidspensionister og 7,5 millioner kroner til arbejdsskadede. 

Ved forhandlingerne har partierne lagt vægt på at støtte puljer. Knap 100 millioner kroner er afsat til puljer, der skal støtte projekter for svage grupper på arbejdsmarkedet, på handicapområdet, på ligestillingsområdet og på pensionsområdet. Puljerne giver mulighed for at støtte nye projekter, der søger midler i løbet af året.

Blandt initiativerne til støtte for svage grupper på arbejdsmarkedet er partierne blevet enige om at afsætte 20 millioner kroner til at videreføre og styrke projekt High Five for unge kriminelle. Formålet med projektet er at hjælpe kriminelle mellem 15 og 25 år i job eller uddannelse og dermed ud af kriminalitet.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg er glad for satspuljeaftalen:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en god aftale i hus med masser af gode initiativer. Ikke mindst glæder det mig, at vi blev enige om at fortsætte og endda udvide projekt High Five. Hvis man har fået rodet sig ud i noget skidt, og man har taget sin straf, har vi som samfund en forpligtelse til at bakke mest muligt op om, at man ikke ryger tilbage i den kriminelle løbebane. Netop her har projekt High Five rigtig gode resultater. Derfor indgår projektet også i de initiativer til at bekæmpe ledighed blandt unge, som vi lagde frem for nylig, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

På ligestillingsområdet har partierne blandt andet aftalt at afsætte otte millioner kroner til initiativer, som skal styrke ligestilling for indvandrere.

- Når vi snakker ligestilling, udgør indvandrerkvinder en uforholdsmæssig stor del af de mest udsatte i Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan fortsætte bestræbelserne for at give indvandrerkvinder mere viden og rådgivning om deres rettigheder. Det er et afgørende skridt på vejen til ligestilling for indvandrerkvinder, siger Inger Støjberg.

Øvrige hovedpunkter i aftalen er:

Pulje for grupper på kanten af arbejdsmarkedet forlænges (22,7 mio. kr.)
Partierne er blevet enige om at videreføre en pulje for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Fremme af et mere rummeligt arbejdsmarked (16,8 mio. kr.) 
Partierne er blevet enige om at afsætte midler til et projekt i Vestjylland, som skal højne kortuddannede og læse/stave-svages it-færdigheder og læse/stave-færdigheder. Et andet projekt skal blandt andet sætte fokus på de gode ideer og initiativer, der skaber beskæftigelse til fleks- og skånejobbere, og udvide forståelsen af begrebet det rummelige arbejdsmarked. Begge projekter er i regi af Huset Venture.

Pulje til fremme af ligestilling (20 mio. kr.) 
Partierne er blevet enige om at oprette en pulje til fremme af ligestilling, blandt andet til enlige mødre med indvandrerbaggrund. Puljen skal støtte projekter, der er med til at nedbryde kønsbestemte barrierer. Målet er at sikre lige muligheder i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Pulje til handicappede forøges (31,6 mio. kr.) 
Partierne er blevet enige om at fortsætte og forøge en pulje til støtte for handicappede. Her er afsat 2,6 millioner kroner i 2011, 14 millioner kroner i 2012 og 15 millioner kroner i 2013.

Selvaktiveringsnetværk for seniorer fortsætter (20 mio. kr.) 
Partierne er blevet enige om at fortsætte og øge støtten til netværkene Senior Erhverv, hvor ledige seniorer hjælper hinanden med at søge job. 

Aftalen på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede satspuljeaftale. Partierne indgår også aftaler på områderne integration, undervisning, velfærd og sundhed.

Aftaleteksten (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830