Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-01-2011

Forebyggelsespakker klar til at hjælpe virksomhederne til et bedre arbejdsmiljø

Fra 1. januar 2011 har virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kunnet søge om støtte til en såkaldt ”forebyggelsespakke” gennem Forebyggelsesfonden.

Fra 1. januar 2011 har virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kunnet søge om støtte til en såkaldt ”forebyggelsespakke” gennem Forebyggelsesfonden.

I første omgang kan virksomheder inden for døgninstitutioner og hjemmepleje samt mindre virksomheder inden for bygge og anlæg søge om tilskud til forebyggelsespakker. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

Forebyggelsespakkerne skal forebygge både fysisk og psykisk nedslidning og har et på forhånd fastlagt forløb. Indholdet i pakkerne afspejler arbejdsmiljøproblemer, som virksomhederne i de to brancher typisk har behov for hjælp til at løse.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg lægger blandt andet vægt på, at det nu bliver nemmere for små virksomheder at forbedre arbejdsmiljøet:

- Det har knebet med ansøgninger til Forebyggelsesfonden fra små virksomheder, som typisk har svært ved at finde ressourcer til den slags. Med forebyggelsespakkerne kan små virksomheder nu meget nemmere søge om støtte til projekter, som allerede er defineret, og samtidig både få hjælp til at planlægge og gennemføre projekterne, som typisk strækker sig over 3-9 måneder. Selve ansøgningsproceduren er også blevet langt lettere, siger Inger Støjberg.
 
Inden for bygge og anlæg kan virksomheder med 1-9 ansatte søge om støtte til to forskellige forebyggelsespakker. Den ene drejer sig om at få styr på tunge løft, mens den anden drejer sig om at mindske skader og nedslidning gennem bedre planlægning.

Inden for døgninstitutioner og hjemmepleje kan institutioner søge om støtte til fire forskellige pakker. De drejer sig om at finde nye løsninger på de daglige opgaver med de mest ressourcekrævende borgere, få bedre relationer til borgerne og hinanden, styrke arbejdet med borgerne og de pårørende og sætte fokus på nye måder at løse de daglige opgaver.

Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med de relevante organisationer og er skræddersyet til de to branchers behov. Der vil løbende blive udviklet forebyggelsespakker til andre nedslidningstruede brancher.

Forebyggelsespakker er en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre fra november 2009 om at forny Forebyggelsesfonden.

Der er ingen ansøgningsfrister. Virksomhederne kan løbende søge om støtte til pakkerne gennem Forebyggelsesfonden på www.forebyggelsesfonden.dk.

Kontakt

Pressevagt

51232830