Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-03-2011

Politisk aftale om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

Regeringen (V og K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået aftale om en ambitiøs strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer. De væsentligste initiativer er risikobaseret tilsyn i to spor, dialog med virksomhederne, bagatelgrænser og differentierede bøder.

Regeringen (V og K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået aftale om en ambitiøs strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer. De væsentligste initiativer er risikobaseret tilsyn i to spor, dialog med virksomhederne, bagatelgrænser og differentierede bøder.
 
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over, at arbejdsmiljøindsatsen nu målrettes virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet:

- Vi griber nu indsatsen an på en mere målrettet måde for at få mere arbejdsmiljø for pengene. Et godt arbejdsmiljø kan føre til at færre forlader arbejdsmarkedet før tid og kan på den måde være med til at sikre den vækst, der er en forudsætning for varig velfærd, siger Inger Støjberg.

Arbejdsmiljøordfører Peter Juel Jensen, Venstre:

- Jeg er tilfreds med, at vi med aftalen nu indfører et risikobaseret tilsyn, som betyder, at de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere besøg af Arbejdstilsynet, mens virksomheder, der ikke har de store arbejdsmiljøproblemer ikke så ofte får tilsynsbesøg. Det er den mest fornuftige måde, at bruge midlerne på, og et udtryk for almindelig sund fornuft, siger Peter Juel Jensen.

Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, Konservative:

- Virksomhederne skal i højere grad mødes med dialog af de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, så virksomhederne oplever Arbejdstilsynet som en positiv medspiller.  Den viden Arbejdstilsynet har skal i endnu højere grad komme virksomhederne til gode gennem en positiv og konstruktiv dialog, siger Helle Sjelle.

Arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen, Socialdemokraterne:

- Jeg er glad for aftalen, som sætter rammerne for arbejdsmiljøindsatsen i de kommende ti år. Med aftalen sikrer vi blandt andet, at alle virksomheder med to eller flere årsværk får besøg inden 2019, og cirka halvdelen af de helt små virksomheder får også besøg inden 2019. Samtidig får vi øget fokus på de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet, siger Torben Hansen.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti:

- Arbejdstilsynet skal ikke give påbud for arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller: Fx ledninger under et skrivebord. Det er vigtigt, at virksomhederne har forståelse og respekt for Arbejdstilsynet. Og det får de nemmere, hvis Arbejdstilsynet ikke bruger tiden på bagateller, men koncentrerer sig om de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, siger Bent Bøgsted.

Arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard, Radikale Venstre:

- Det er vigtigt, at vi prioriterer psykisk arbejdsmiljø højt – fx stress, vold og mobning. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at der i det nye risikobaserede tilsyn lægges særlig vægt på netop psykisk arbejdsmiljø, siger Morten Østergaard.

Tre mål i aftalen:

Partierne bag aftalen har fastsat ambitiøse mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet. I 2020 skal der være: 

  • 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker
  • 20 procent færre psykisk overbelastede
  • 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet – fx af ryggen.

Kontakt

Pressevagt

51232830