Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-04-2011

Fleksibel styring af beskæftigelsespolitikken styrker resultaterne i den lokale beskæftigelsesindsats

Konference i Aarhus den 5. april 2011

Menneskelige ressourcer og kompetencer får stadig større betydning for den økonomiske udvikling. Udfordringer som f.eks. stor ungdomsarbejdsløshed og behovet for at bevare aktiv deltagelse i arbejdsstyrken kræver samarbejde mellem lokale beskæftigelsesorganer, uddannelsesinstitutionerne og sociale og økonomiske partnere fra et bredere perspektiv.

OECD, ministre, ledende embedsmænd og lokale aktører fra OECD-lande mødes i Aarhus den 5. april for at diskutere, hvordan landene effektivt kan opretholde ansvarligheden, og hvordan beskæftigelsespolitikken kan knyttes bedre sammen med de lokale strategier.

På konferencen drøftes en undersøgelse fra OECD om balancen mellem national resultatstyring og lokalt råderum og fleksibilitet i beskæftigelsesindsatsen i fire OECD-lande – Belgien (Flandern), Canada, Danmark og Holland.

Kontakt

Pressevagt

51232830