Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-04-2011

Støjberg: Syv initiativer skal forebygge sager som på LM Wind Power

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg lancerer i dag syv initiativer, som skal forebygge alvorlige styren-sager i fremtiden. Ministeren har netop modtaget den anden redegørelse fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om brug af styren på LM Wind Power fra 1995-1999. Ministeren har desuden fået svar fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen på en række uddybende spørgsmål, som ministeren stillede, da hun modtog den første redegørelse den 8. marts 2011.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg lancerer i dag syv initiativer, som skal forebygge alvorlige styren-sager i fremtiden. Ministeren har netop modtaget den anden redegørelse fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om brug af styren på LM Wind Power fra 1995-1999. Ministeren har desuden fået svar fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen på en række uddybende spørgsmål, som ministeren stillede, da hun modtog den første redegørelse den 8. marts 2011.

Svarene viser, at Arbejdstilsynet i den undersøgte periode har ført kontrol med arbejdsmiljøet i overensstemmelse med reglerne. Svarene peger dog på, at der blandt andet kunne have været bedre koordinering internt i Arbejdstilsynet og imellem Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Derfor tager ministeren nu syv initiativer:

- Redegørelsen viser to ting. For det første, at Arbejdstilsynet har ført tilsyn i overensstemmelse med reglerne. For det andet viser den, at Arbejdstilsynet selv mener, at tilsynet med LM Wind Power kunne være koordineret bedre. Den vurdering er jeg enig i, og jeg iværksætter derfor nu syv initiativer, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Ministeren understreger samtidig, at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte.

- Det kan undre, at LM Wind Power ikke har gjort mere for at sikre de ansattes sikkerhed. Jeg forventer, at de seneste ændringer af reglerne om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde vil få koncernledelsen i LM Wind Power til at opprioritere arbejdsmiljøarbejdet, siger Inger Støjberg.

Redegørelsen og svarene, som i dag er sendt til Arbejdsmarkedsudvalget, vil senere blive fulgt op af en tredje og sidste redegørelse, som går tilbage til opstarten af vindmølleproduktion med styren på virksomheden i 1978.

Ministeren har tidligere etableret en task force i Arbejdsskadestyrelsen, som skal behandle de arbejdsskadesager, der bliver anmeldt af nuværende og tidligere medarbejdere fra LM Wind Power.

De syv initiativer

  • Arbejdstilsynet skal koordinere systematisk, når en virksomhed har afdelinger spredt over hele landet.

  • Arbejdstilsynet skal tage direkte kontakt til topledelsen, når der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på store virksomheder med flere afdelinger.
  • Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen skal nedsætte en koordineringsgruppe, som skal drøfte konkrete arbejdsmiljøproblemer og dele viden og erfaringer.

  • Arbejdsskadestyrelsen skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge årsagerne til, at det i dag ikke er alle arbejdsskader, der bliver anmeldt.

  • Arbejdstilsynet skal sammen med arbejdsmarkedets parter drøfte behovet for at justere rådgivningspåbuddene, så arbejdsmiljøproblemer ved arbejde med fx styren bedre kan forebygges.

  • Det følger af aftalen om 2020-arbejdsmiljøstrategien, at Arbejdstilsynets tilsyn skal være risikobaseret. En virksomhed, der arbejder med farlige kemiske stoffer og får mange påbud, skal følges tættere med opfølgningsbesøg. En udmøntning af dette forslag vil blive drøftet med aftaleparterne bag 2020-arbejdsmiljøstrategien.

  • Arbejdstilsynet skal fremover altid lade de dokumentationsmålinger (fx målinger af styren i luften), som visse typer kemivirksomheder skal udarbejde, indgå i forbindelse med tilsynsbesøg.

Kontakt

Pressevagt

51232830