Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-05-2011

Inger Støjberg: Socialt bedrageri skal bekæmpes

- Vi skal simpelthen ikke finde os i, at nogle modtager offentlige ydelser, som de ikke har ret til. Snyderi er dybt asocialt og skal bekæmpes, for ellers er det med til at ødelægge sammenhængskraften i vores velfærdssamfund.

- Vi skal simpelthen ikke finde os i, at nogle modtager offentlige ydelser, som de ikke har ret til. Snyderi er dybt asocialt og skal bekæmpes, for ellers er det med til at ødelægge sammenhængskraften i vores velfærdssamfund.

Det slog beskæftigelsesminister Inger Støjberg fast på et samråd i dag. Samrådet handlede om et lovforslag om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser og sanktioner for uberettiget at modtage ydelser, fx under ophold i udlandet.

- I går så jeg til min overraskelse i S og SF’s 2020-udspil, at de to partier selv vil skærpe tilsynet i lufthavnene og generelt støtter op om regeringens aftale fra efteråret 2010 om indsatsen mod socialt bedrageri. Derfor kan det undre lidt, at oppositionen er kritisk over for lovforslaget og derfor har indkaldt mig i samråd, som den ene af spørgerne, Özlem Cekic, derefter ikke ulejliger sig med at dukke op til, siger Inger Støjberg.

Lovforslaget udspringer af en politisk aftale, regeringen indgik i november 2010 med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om 29 konkrete initiativer for at bekæmpe socialt bedrageri.

Lovforslaget indebærer, at Pensionsstyrelsen intensiverer sit tilsyn i lufthavne og ved andre grænseovergange, at Pensionsstyrelsen kan få oplysninger om banktransaktioner i udlandet, og at kommunerne kan få oplysninger om sanktioner, som en person har fået i en kommune, hvor han eller hun boede tidligere.

Beskæftigelsesministeren var indkaldt til samrådet for at give sine bemærkninger til et høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder og et høringssvar fra Datatilsynet.

- Borgernes retssikkerhed og privatlivets fred ligger mig meget på sinde. Derfor har vi også gennemgået lovforslaget med en tættekam for at sikre, at begge dele er sikret i lovforslaget. For borgerne i Danmark skal naturligvis beskyttes mod administrative overgreb, siger Inger Støjberg.

Folketinget andenbehandler efter planen lovforslaget den 24. maj.

Kontakt

Pressevagt

51232830