Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 05-05-2011

Mænd tager mere barsel

Danske mænd tager i stigende grad del i forældrenes barsel. Samtidig viser den nyeste evaluering af barselsmulighederne i Danmark, at private virksomheder får en mere og mere positiv holdning over for mændenes valg. Det kom frem i dagens samråd i Arbejdsmarkedsudvalget.

Danske mænd tager i stigende grad del i forældrenes barsel. Samtidig viser den nyeste evaluering af barselsmulighederne i Danmark, at private virksomheder får en mere og mere positiv holdning over for mændenes valg. Det kom frem i dagens samråd i Arbejdsmarkedsudvalget.

- Jeg mener, at vi i Danmark har ganske gunstige og fleksible vilkår, når det kommer til barsel. Også når vi sammenligner os med andre nordiske lande. Moderen har en beskyttelsesperiode på 18 uger, og begge forældre har ret til forældreorlov på 32 uger. Det er vigtigt, at forældrene er ligestillede, og det mener jeg, de er, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

- Men det er også vigtigt, at familien selv bestemmer, hvordan de fordeler orloven, så de kan indrette sig, som det passer dem bedst. Alle vores evalueringer vise da også, at det er det, forældrene helst vil, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Senest har beskæftigelsesministeren i marts offentliggjort en evaluering af barseludligningsloven. Den uafhængige evaluering er udarbejdet af COWI A/S, og  her er virksomheder og forældre blevet spurgt om deres kendskab til loven og deres holdninger på området.

Evalueringen viser bl.a., at 15 procent af virksomhederne selv siger, at de er blevet mere positivt indstillet til mænds barselorlov end for fem år siden. Og 74 procent af forældrene er i nogen grad eller i høj grad enige i, at deres arbejdsgiver giver kvinder og mænd samme muligheder for at holde barsel.

- Der er altså en positiv udvikling i gang. Og den bedste måde at få flere mænd til at holde barsel er, at man gennem overenskomsterne og ansættelseskontrakter får udbygget lønnen under forældreorlov til både far og mor, sagde beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Kontakt

Pressevagt

51232830