Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-06-2011

Støjberg klar med fire initiativer om lægekonsulenter

I lyset af de sager, der har været fremme de seneste dage om lægekonsulenter, er der behov for at undersøge kommunernes brug af lægekonsulenter. Derfor igangsætter beskæftigelsesminister Inger Støjberg fire initiativer, så der kan komme klarhed over lægekonsulenters rolle og arbejde, samt kommunernes brug af lægekonsulenter.

I lyset af de sager, der har været fremme de seneste dage om lægekonsulenter, er der behov for at undersøge kommunernes brug af lægekonsulenter. Derfor igangsætter beskæftigelsesminister Inger Støjberg fire initiativer, så der kan komme klarhed over lægekonsulenters rolle og arbejde, samt kommunernes brug af lægekonsulenter.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler:

- Det er uacceptabelt, hvis lægekonsulenterne overskrider deres beføjelser. Derfor er vi nødt til at få afdækket området, siger Inger Støjberg.

De fire initiativer er:

1. Beskæftigelsesministeriet sender en orienteringsskrivelse ud om lægekonsulenternes rolle 
Lægekonsulenternes rolle i kommunernes sagsbehandling præciseres over for samtlige landets kommuner. Formålet er at tydeliggøre rollefordelingen mellem borgerens egen læge eller speciallæge, lægekonsulenten og sagsbehandleren.

2. Kommunernes brug af lægekonsulenter vil blive undersøgt 
Ankestyrelsen skal undersøge kommunernes brug af lægekonsulenter, herunder samarbejdet med sagsbehandlerne, og om der er nedskrevet klare retningslinjer for kommunernes brug af lægekonsulenten. Undersøgelsen skal være færdig i efteråret 2011.

3. Lægekonsulenternes arbejde vil blive undersøgt 
Ankestyrelsen skal undersøge konkrete kommunale sager for at beskrive best practise for lægekonsulenternes arbejde i den kommunale sagsbehandling. Undersøgelsen forventes færdig i starten af 2012.

4. Styrket samarbejde med lægerne 
Beskæftigelsesministeren vil kontakte Lægeforeningen for at styrke samarbejdet med lægerne og skabe klarhed om lægernes rolle i sociale sager på beskæftigelsesområdet. 

Hvad må lægekonsulenten?

  • Lægekonsulenten er en administrativ medarbejder ansat af kommunen, som har til opgave at bistå sagsbehandleren med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser.

  • Lægekonsulenten kan også bistå sagsbehandleren med at afdække eventuelle skånebehov, som der skal tages hensyn til ved borgerens eventuelle tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

  • Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkelige, har lægekonsulenten til opgave at pege på, hvilke helbredsmæssige oplysninger der mangler.

  • Lægekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger selv, og lægekonsulenten må ikke efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv.

  • Lægekonsulenten må ikke ændre eller stille nye diagnoser.

  • Lægekonsulenten må ikke træffe afgørelse om førtidspension og må ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension og andre offentlige ydelser. Den afgørelse træffes af kommunen.

Kontakt

Pressevagt

51232830