Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-07-2011

12 initiativer skal hjælpe unge arbejdsløse med at få job

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har i dag indgået en bred politisk aftale, som sikrer en styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har i dag indgået en bred politisk af-tale, som sikrer en styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed.

Det er et flertal bestående af Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, der er blevet enige om at bruge i alt godt 100 millioner kroner på 12 initiativer i en tredje ungepakke.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg:

- Jeg er rigtig glad for, at der er bred politisk enighed om at få hjulpet unge i gang. Det er vigtigt, at vi går ind og sikrer, at unge får en chance på arbejdsmarkedet, selvom tiderne kan være trange. 
- De nye initiativer i regeringens tredje ungepakke favner bredt samtidig med, at den er målrettet de grupper af unge, der måtte have behov for en ekstra hjælpende hånd. 
 
Aftalen omfatter en bred vifte af initiativer, der alle har det formål at begrænse ungdomsarbejdsløsheden og hjælpe unge i uddannelse eller job. 
Ungeaftalen skal både hjælpe unge med dårlige skolekundskaber og unge, som mangler en praktikplads, erhvervserfaring eller et job. Ligesom den skal give akademikere en hjælpende hånd til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsordfører for Venstre, Ulla Tørnæs:
- Det er nødvendige tiltag, der er i ungeaftalen, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe så mange unge med de nye initiativer. Når unge mangler de basale skolekundskaber, skal de have en mulighed for at få de kompe-tencer, som kan bringe dem videre i uddannelse eller job.

Arbejdsmarkedsordfører for Konservative, Helle Sjelle: 
- Vi skal hjælpe unge akademikere, som nu bliver færdige, så de kan komme i gang med at bruge deres kompetencer i virksomhederne. De kan være med til at skabe den vækst, vi har behov for. 

Arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted:
- Jeg er meget tilfreds med, at ”opkvalificeringsjob” fremover vil gælde alle ledige. Det er vigtigt, at arbejdsløse i forbindelse med en ansættelse kan få tilskud til uddannelse i op til 6 uger, så de har de nødvendige kva-lifikationer.

Arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne, Torben Hansen:
- Unge mennesker, som er nyuddannede og faglærte og har svært ved at komme i job, skal have hjælp. Derfor er jeg tilfreds med, at der bliver afsat 10 millioner kroner til målrettet uddannelse for netop at hjælpe dem i job.

Arbejdsmarkedsordfører for Det Radikale Venstre, Morten Østergaard:
- Det har været særligt vigtigt for mig, at der nu bliver afsat flere penge til jobrotation for sygeplejersker og andre grupper med videregående uddannelser. Det vil give dem mulighed for at få erhvervserfaring og op-bygge netværk i en tid, hvor det er svært at få et job.

Per Ørum Jørgensen, Kristendemokraterne:
- Ufaglærte og unge med ringe erhvervserfaring får forbedret deres job-muligheder. Det vil få stor betydning for mange uge i yderområderne. På den baggrund er KD særdeles tilfreds med aftalen. 

Blandt de i alt 12 nye initiativer er syv af dem på Beskæftigelsesområdet.

Foruden Beskæftigelsesministeriet initiativer er der fem andre tiltag i ungeaftalen. Det er styrkelse af videnpilotordningen, kampagne for flere praktik-pladser, kampagne flere trainee-forløb, mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb og flere egu-forløb. De initiativer ligger i Videnskabs- og Undervisningsministeriet.

De syv initiativer på beskæftigelsesområdet

 • Bedre muligheder for opkvalificeringsjob 
  Det skal være muligt at få et opkvalificeringsjob for alle ledige – uanset ud-dannelse.

 • Målrettet indsats for unge ledige i bygge– og anlægsbranchen
  Der bliver afsat 20 mio. kr. til samarbejdsprojekter mellem jobcentre og a-kasser, så flere fag – og ufaglærte kommer ud på landets byggepladser.

 • Målrettet uddannelse til unge ledige 
  Der bliver afsat 10 mio. kr. til forsøg med målrettet uddannelse til unge faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 
   
 • Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere
  Der bliver afsat yderligere 10 mio. kroner til erhvervsrettet kompetenceudvikling.

 • Markedsføring af akademikere
  Der skal iværksættes en kampagne, der skal markedsføre akademikere over for landets mindre virksomheder. Der er afsat 2 mio. kr. til kampagnen.

 • Jobrotation til ledige med videregående uddannelser
  Tiltaget vil give flere ledige med videregående uddannelser mulighed for at komme i vikarjob på virksomheder i en periode, mens andre ansatte går på efteruddannelse. Der bliver afsat 10 mio. kr. til jobrotation.

 • Læse, skrive og regnekurser til unge
  Der bliver afsat yderligere 15 mio. kr. til unge uden ungdomsuddannelse, der har brug for læse-, skrive- og regnekurser.

Kontakt

Pressevagt

51232830