Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-07-2011

Inger Støjbergs kommentar til ledighedstallet for juni 2011

Bruttoledigheden steg i juni med 900 personer, mens nettoledigheden faldt med 200 personer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden steg i juni med 900 personer, mens nettoledigheden faldt med 200 personer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden ligger på 162.300, hvilket svarer til 5,9 pct. af arbejdsstyrken, og nettoledigheden ligger på 108.600, hvilket svarer til 4 procent.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler:

- Dagens tal afspejler desværre, at det danske arbejdsmarked lige nu er påvirket af den usikkerhed, der den seneste tid har præget europæisk økonomi. Det har desværre givet udslag i, at vi efter at have set arbejdsløsheden falde i årets første måneder, nu har set et par måneder med mindre stigninger i arbejdsløsheden. Jeg er dog fortsat fortrøstningsfuld og forventer, at arbejdsløsheden vil falde, når vi ser lidt længere ud i fremtiden.

- I mellemtiden handler det om at sætte målrettet ind overfor de grupper, der har det sværest på arbejdsmarkedet. Derfor glæder jeg mig over, at det tidligere på måneden lykkedes at lave en bred politisk aftale om en forstærket indsats mod ungeledighed, hvor vi bl.a. sætter ind med isbryderinitiativer, så flere unge kan komme i job. Samtidig forventer jeg, at regeringens BoligJobplan vil gavne vækst og beskæftigelse i serviceerhvervene, siger Inger Støjberg.

Kontakt

Pressevagt

51232830