Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 01-07-2011

Klarhed over sager om arbejde med kviksølv

Intet er holdt hemmeligt, og det har i mange år været almindelig praksis, at medarbejdere fik besked om resultaterne af de kviksølvmålinger, der havde betydning for dem. Det var hovedkonklusionen, da beskæftigelsesminister Inger Støjberg i dag var i samråd om forløbet efter Grindstedredegørelsen i oktober 2008.

Intet er holdt hemmeligt, og det har i mange år været almindelig praksis, at medarbejdere fik besked om resultaterne af de kviksølvmålinger, der havde betydning for dem. Det var hovedkonklusionen, da beskæftigelsesminister Inger Støjberg i dag var i samråd om forløbet efter Grindstedredegørelsen i oktober 2008.

Det fremgår også af ”Redegørelse om forløbet efter Grindstedredegørelsens offentliggørelse oktober 2008”, som er sendt til Folketinget i dag.

Inger Støjberg bad midt i juni Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen udarbejde redegørelsen. Årsagen var kritik fra Fagbladet 3F af, at Beskæftigelsesministeriet i forlængelse af Grindstedredegørelsen fra 2008 ikke tog kontakt til de medarbejdere, der på en række virksomheder havde haft kviksølvmålinger over grænseværdien. Redegørelsen fra 2008 indeholder blandt andet en oversigt over virksomheder, hvor der blev arbejdet med kviksølv i perioden 1949-1983.

Inger Støjberg er tilfreds med, at den nye redegørelse kaster lys over forløbet:

- Intet er holdt hemmeligt. Grindstedredegørelsen har været offentlig siden efteråret 2008 – også oversigten over virksomheder, hvor medarbejdere har haft forhøjede kviksølvsmålinger. Medier, fagforeninger – ja alle – har siden 2008 kunnet læse den på både Beskæftigelsesministeriets og Arbejdstilsynets hjemmeside, siger Inger Støjberg.

- Det har været almindelig praksis i mange år, at de ansatte skulle have besked om resultatet af målinger, som havde betydning for dem. Det underbygges af ansvarsreglen i lægeloven. Desuden instruerede Arbejdstilsynet helt tilbage i 1942 sine tilsynskredse i, hvordan arbejdsgivere, medarbejdere og tillidsmænd skulle orienteres om den type resultater. Og en betænkning fra 1977 præciserer, at medarbejdere altid skal have egne prøveresultater. Endelig viser dokumenter fra Kamstrup og andre virksomheder, at måleresultaterne blev hængt op på en opslagstavle. Alt tyder derfor på, at medarbejderne generelt er blevet informeret om måleresultaterne og de eventuelle konsekvenser af dem. Derfor var der ingen grund til, at ministeriet skulle kontakte medarbejderne igen i 2008, siger Inger Støjberg.

En del erhvervssygdomme viser sig først efter lang tid. Regeringen fik derfor med virkning fra den 12. maj ophævet forældelsesfristen på 30 år for at anmelde en erhvervssygdom. Dermed har alle – selv i så gamle sager – mulighed for at anmelde og få erstatning, hvis man er berettiget til det.

- Jeg vil opfordre alle, der mener, de er blevet syge af at arbejde med kviksølv, til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen. Og det har alle mulighed for både nu og i fremtiden, for vi har ophævet forældelsesfristen for at anmelde erhvervssygdomme, siger Inger Støjberg.

Arbejdsskadestyrelsen har indledt et samarbejde med 3F for at finde frem til alle, der har arbejdet med kviksølv og mener, de er blevet syge af det. Målet er, at de får anmeldt deres skade til Arbejdsskadestyrelsen. Samarbejdet er siden udvidet med LO og Dansk Metal.

Kontakt

Pressevagt

51232830