Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-08-2011

Ledige får ret til job med løntilskud

Regeringen er klar med håndfaste tiltag mod langtidsledighed. Ledige får ret til at komme i job med løntilskud de sidste seks måneder på dagpenge. Der bliver nye muligheder for uddannelse og opkvalificering. Og der sættes særligt ind for at hjælpe unge videre.

Regeringen er klar med håndfaste tiltag mod langtidsledighed. Ledige får ret til at komme i job med løntilskud de sidste seks måneder på dagpenge. Der bliver nye muligheder for uddannelse og opkvalificering. Og der sættes særligt ind for at hjælpe unge videre.

Stigningen i langtidsledigheden efter den internationale krise er bremset, og den ligger nu på ca. 60.000 personer. Langtidsledigheden er dermed lavere end på noget tidspunkt i 90’erne. Men der er risiko for, at vejen ud af krisen kan blive længere end først forventet. Derfor kommer regeringen i dag med en pakke med syv initiativer, der skal forebygge at mennesker hænger fast i ledighed. De syv initiativer er en del af udspillet HOLDBAR VÆKST.

For beskæftigelsesminister Inger Støjberg er det afgørende at gribe ind i tide:

- Siden den internationale krise ramte Danmark for snart tre år siden, har regeringen styret landet lempeligt igennem krisen. Det er sket med ansvarlige initiativer, der blev taget i rette tid. Vi risikerer, at afmatningen i den internationale økonomi får konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Derfor er vi klar med nye initiativer.

- Vi giver nu alle ret til job med løntilskud, hvis det ikke er lykkedes at finde et job et halvt år, inden dagpengeperioden udløber. Vi bruger 124 millioner kroner ekstra til at uddanne og opkvalificere de mennesker, der har mest brug for dem. Det gælder særligt for helt unge mennesker og dem uden uddannelse, som er ekstra sårbare, når jobmarkedet går i stå. Samtidig styrker vi varslingspuljen med 43 millioner kroner, siger beskæftigelsesministeren.

[Vi beklager, at der i første omgang, da pressemeddelelsen blev sendt ud, stod at beløbet til uddannelse og opkvalificering var 144 millioner kroner. Det er en fejl. Det rigtige beløb er 124 millioner kroner.]

De syv initiativer mod langtidsledighed

Jobrettet indsats for langtidsledige 
For at styrke indsatsen mod langtidsledighed skal forsikrede ledige fremover have ret til et job med løntilskud i de sidste 6 måneder af dagpengeperioden.

Forlængelse af virksomhedsrettet praktik fra 4 til 13 uger 
Ledige har stor gavn af virksomhedsrettet aktivering, der giver kontaktnetværk og brugbar erhvervserfaring. Tidsbegrænsningen for virksomhedspraktik skal derfor ændres fra 4 til 13 uger for modtagere af dagpenge og for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der i dag kun har ret til 4 ugers praktik. Initiativet indebærer mindreudgifter til aktivering, som medgår til at finansiere de andre initiativer mod langtidsledighed.

Tidligere mulighed for jobrotation 
Jobrotationsordningen giver ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring samtidig med, at personer, der allerede er i job, får mulighed for efteruddannelse. For at gøre ordningen mere fleksibel skal ledige kunne komme i jobrotation allerede efter 1 måneds ledighed.

Ret til ”opkvalificeringsjob” 
Forsøgsordning med ”opkvalificeringsjob” giver mulighed for, at ledige ufaglærte og faglærte samt ledige med forældede uddannelser kan få tilskud til uddannelse i op til 6 uger i forbindelse med en ansættelse. Ordningen udvides til at gælde alle ledige med minimum 3 måneders ledighed (1 måned for unge under 30 år) uanset forudgående uddannelse.

Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige 
Uddannelse kan være en vej til mere varig beskæftigelse, særligt for de grupper af ledige, som mangler relevante erhvervskompetencer. Derfor skal et midlertidigt forsøg, hvor ufaglærte ledige kan få tilbud fra jobcentret om uddannelse i første ledighedsperiode, forlænges til udgangen af 2013.

Uddannelsesplaner til alle ledige unge uden uddannelse 
Unge uden uddannelse har større risiko for at ende i langtidsledighed. Unge ledige under 30 år uden uddannelse kan fremover få udarbejdet en ”uddannelsesplan”, som sætter mål for, hvordan den unge kan opnå varig beskæftigelse gennem relevant studie eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Varslingsindsatsen forlænges og styrkes 
Varslingsindsatsen har vist sig at være et meget brugt redskab til at afbøde de negative virkninger af større afskedigelser. For at forebygge langtidsledighed tilføres varslingsindsatsen yderligere 43 mio. kr. i 2012. Ordningen kan finansiere op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering, efter- og videreuddannelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830