Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-11-2011

Mere uddannelse og færre stive regler for arbejdsløse

Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven aftalt at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job. Aftalen indeholder initiativer for i alt godt ¾ mia. kroner de næste to år.

Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven aftalt at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job. Aftalen indeholder initiativer for i alt godt ¾ mia. kroner de næste to år.

Arbejdsløse får nu bedre muligheder for at få uddannelse og nye færdigheder. Faglærte, ufaglærte og ledige med en forældet uddannelse får adgang til at tage samtlige AMU-kurser som led i seks ugers selvvalgt uddannelse. Uden prisloftet kan arbejdsløse nu igen frit tage fx truckcertifikat og buskørekort. Endelig bliver der også afsat flere penge til blandt andet jobrotation.

Samtidig er der enighed om at gøre op med stive regler. Kommunerne er i dag tvunget til at overdrage ledige akademikere til private aktører. Det krav bliver nu afskaffet. Kommunerne får også friere rammer, så de i højere grad kan tilpasse indsatsen til den enkelte arbejdsløse. Det skal undersøges, om arbejdsløse i løntilskud og praktik skubber andre ud af arbejdsmarkedet. Og så får kontanthjælpsmodtagere nu ret til fem ugers ferie.

For alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012 er der enighed om at forlænge dagpengeperioden med ½ år, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige fire år. Der anvendes i alt 328 mio. kroner i 2012 og 172 mio. kroner i 2013 til overgangsordningen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal bygge på respekt og hjælpe dem i job. Arbejdsløse skal ikke opbevares, men have en chance for at få nye kompetencer. Derfor sætter vi nu massivt ind med uddannelse. Navnlig til faglærte og ufaglærte, men også til arbejdsløse, hvor kravene på arbejdsmarkedet har overhalet deres uddannelse. Jeg er også rigtig glad for, at arbejdsgiverne får styrket deres muligheder for at opkvalificere medarbejdere, så de hele tiden kan leve op til kravene på arbejdsmarkedet. De arbejdsløses kompetencer og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft skal i centrum.

Arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl, Enhedslisten, siger:

- Jeg er stolt over den aftale, vi har indgået.  Med aftalen sikrer vi op til 12.000 arbejdsløse et halvt år ekstra på dagpenge. Vi flytter 200 mio. kr. fra meningsløs tvangsaktivering og sanktioner overfor arbejdsløse til relevant efteruddannelse. Og vi sikrer, at også kontanthjælpsmodtagere nu får ret til at holde sommerferie med deres børn. Det er en rigtig god start på et opgør med den borgerlige arbejdsmarkedspolitik, der i 10 år har mistænkeliggjort og ydmyget arbejdsløse – i stedet for at sikre dem arbejde eller uddannelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830