Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-12-2011

Ny treårig efterløn er vedtaget

Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har i dag vedtaget en ny treårig efterlønsordning.

Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har i dag vedtaget en ny treårig efterlønsordning.

Den treårige efterløn er fuldt implementeret i 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år.

Da efterlønsreglerne bliver ændret væsentligt, får alle under 60 år, der har betalt til efterlønsordningen, mulighed for fra 2. april til og med 1. oktober 2012 at få deres efterlønsbidrag tilbage kontant og skattefrit. Har man fx indbetalt efterlønsbidrag i alle årene siden 1999, kan man få udbetalt cirka 67.000 kroner. Hvis man vælger den kontante udbetaling, melder man sig samtidig permanent ud af efterlønsordningen.

Det er vigtigt, at man nøje overvejer, hvad der er mest rigtigt for én selv. Hvis man vælger at få sine efterlønsbidrag udbetalt, melder man sig samtidig permanent ud af efterlønsordningen. Derfor er det en rigtig god idé at søge vejledning hos sin a-kasse, inden man træffer sit valg.

Alle under 60 år, der har indbetalt efterlønsbidrag, bliver i perioden frem til april 2012 kontaktet af deres a-kasse med information om de nye regler og muligheden for at få deres efterlønsbidrag udbetalt. Det gælder også, selvom man ikke længere er medlem af en a-kasse.

De nye efterlønsregler får ingen konsekvenser for alle, der er født før 1954. Alle, der er født før 1954, kan gå på efterløn helt som i dag og modtage efterløn i fem år. Der sker heller ingen ændringer for de nuværende efterlønsmodtagere.

Hovedelementerne i den ny efterløn

  • Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år.
  • Efterlønsperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år.
  • Fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet, så det ikke længere bliver så fordelagtigt for personer med høj pensionsopsparing at gå på efterløn.

Kontakt

Pressevagt

51232830