Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-04-2011

Globaliseringen udfordrer det danske velfærdssamfund

Et tværministerielt udvalg har analyseret over 120 velfærdsydelser, så der nu er et samlet overblik over udlændinges adgang til danske velfærdsydelser. Udvalget har også set på de udfordringer, en åben og globaliseret verden giver det danske velfærdssamfund. Hvad andre lande gør for at imødekomme udfordringerne, og de juridiske muligheder for at indføre flere optjeningsprincipper i Danmark.

Et tværministerielt udvalg har analyseret over 120 velfærdsydelser, så der nu er et samlet overblik over udlændinges adgang til danske velfærdsydelser. Udvalget har også set på de udfordringer, en åben og globaliseret verden giver det danske velfærdssamfund. Hvad andre lande gør for at imødekomme udfordringerne, og de juridiske muligheder for at indføre flere optjeningsprincipper i Danmark.

Udvalget blev nedsat som et led i finanslovsaftalen for 2011, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne besluttede, at udlændinges ret til og brug af danske velfærdsydelser skulle analyseres nærmere.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler:

- Som det er nu kan man komme til Danmark og fra dag ét nyde godt af stort set alle vores velfærdsydelser – uden at der stilles krav om, at man også bidrager til fællesskabet. I den globaliserede verden, vi lever i, udfordrer det det danske velfærdssamfund.

- Kortlægningen her viser, at vi er ekstra sårbare i Danmark, fordi vores velfærd er baseret på, at vi alle kan nyde. Men forudsætningen er jo netop, at vi også alle sammen skal yde – at vi bidrager til vores fælles velfærd gennem skatterne. Derfor er vi som ansvarlig regering naturligvis klar til at se på mulighederne for at beskytte vores velfærdsydelser.

- Vi vil snarest drøfte kortlægningen med vores forligsparter fra finanslovsaftalen, siger Inger Støjberg.

Det tværministerielle udvalg har kortlagt 30 sociale ydelser og knap 90 serviceydelser. Når det drejer sig om sociale ydelser, findes der allerede i dag en række optjeningsprincipper. Fx skal man opholde sig i Danmark i 40 år for at få ret til den fulde folkepension. Senest har regeringen indført et krav om, at man skal opholde sig i Danmark i to år for at få den fulde børnecheck.

Kontakt

Pressevagt

51232830