Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-06-2012

Bredt forlig om førtidspension og fleksjob: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet

Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om at lave en reform af førtidspension og fleksjobordningen.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om at lave en reform af førtidspension og fleksjobordningen.

Aftalen betyder, at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Samtidig målrettes fleksjobordningen til dem, der har størst behov.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Jeg er glad for, at vi nu efter flere års arbejde endelig er nået frem til en bred aftale om førtidspension og fleksjob. Fremover er det slut med at tildele unge mennesker en førtidspension, hvis de kan få det bedre. I stedet investerer vi massivt i ressourceforløb, der skal hjælpe og støtte sårbare mennesker. Aftalen betyder, at partier, der ved det seneste valg fik næsten 80 procent af danskernes stemmer, bakker op om to af de helt centrale elementer i vores sociale sikkerhedsnet i Danmark.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

- Alt for mange danskere står uden for arbejdsmarkedet og dermed uden for det fællesskab, en arbejdsplads giver. Unge mennesker, der har problemer, skal have hjælp til at få styr på livet, og hvis det er muligt, få opbygget en arbejdsevne. Vi skal gøre alt hvad vi kan for, at de bliver en del af fællesskabet. Men det er vigtigt for mig at understrege, at der selvfølgelig fortsat skal tilkendes førtidspension til de mennesker, som ikke kan forventes at kunne træde ind på arbejdsmarkedet.

Nadeem Farooq (R) siger:

- For Radikale Venstre er det god socialpolitik at målrette fleksjobordningen, så vi i højere grad tilgodeser de lavest lønnede. Vi er glade for, at færre unge fremover kommer på førtidspension. For os er det netop vigtig at investere i de unge, så flest muligt kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Anne Baastrup (SF) siger:

- I dag lander alt for mange unge på førtidspension, fordi de ikke fik den rigtige behandling i tide. Det gøres der op med. Det er vigtigt for SF, at der hurtigt og kvalificeret laves en rehabiliteringsplan, hvor også regionens lægefaglige ekspertise indgår. Det giver grundlaget for at skabe den rigtige plan for det enkelte menneske, så fx en depression kan helbredes.

Ulla Tørnæs (V) siger:

- Vi er glade for aftalen. Vi deler ambitionen om, at færre unge skal på offentlig forsørgelse. Derudover er vi tilfredse med, at kravet om a-kassemedlemskab udgik, og at selvstændige fortsat har mulighed for at få et fleksjob.

Mai Henriksen (K) siger:

- Ingen er tjent med at blive efterladt på passiv forsørgelse uden for fællesskabet. Vi skylder de unge, der har det svært, en chance for at få balance i tilværelsen, så de kan komme videre i livet og bidrage med det, de kan. Og så er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes for Konservative at forhindre regeringens forslag om at afskaffe fleksjobordningen for selvstændige.

Joachim B. Olsen (LA) siger:

- For Liberal Alliance har det været afgørende, at incitamentet for kommunerne til at tilkende førtidspension bliver reduceret. Liberal Alliance er derfor tilfredse med, at spørgsmålet om refusion og tilkendeansvar er blevet skrevet ind i aftalen.

Reformen skal nu vedtages i Folketinget og vil træde i kraft fra 1. januar 2013. Når reformen er fuldt indfaset i 2020, vil den forbedre de offentlige finanser med 1,9 milliarder kroner.

Alle, der i dag er på førtidspension, bliver ikke berørt af reformen, medmindre de flytter uden for EU/EØS. Folk i fleksjob bliver heller ikke berørt, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter til et andet fleksjob.

Yderligere information om aftalen

  • Sårbare og udsatte unge i fremtiden skal have en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.

  • Der investeres massivt i ressourceforløb, så kommunerne får mulighed for at sætte de nødvendige og rigtige tiltag i gang. Der skal være plads til at give tid og ro i en periode til fx et behandlingsforløb i psykiatrien, hvis den enkelte har behov for det. I 2020 vil der være afsat 1,2 milliarder om året til ressourceforløb. Et beløb, der stiger til 1,4 milliarder på lang sigt.

  • Ressourceforløbene erstatter i fremtiden førtidspension for personer under 40 år. Der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen.

  • Kommunerne opretter rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af de mange forskellige forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis.

  • Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover reelt kan få glæde af ordningen.

  • De største tilskud gives ikke længere til de fleksjobansatte, der har de højeste lønninger, men derimod til de fleksjobansatte med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne.

Kontakt

Pressevagt

51232830