Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 31-07-2012

Stigning i ledigheden i juni

Ledigheden for juni viste en stigning på 1.500 personer i forhold til maj 2012. Bruttoledigheden er nu på 164.200 personer svarende til 6,3 pct. af arbejdsstyrken, jf. Danmarks Statistik.

Ledigheden for juni viste en stigning på 1.500 personer i forhold til maj 2012. Bruttoledigheden er nu på 164.200 personer svarende til 6,3 pct. af arbejdsstyrken, jf. Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden omfatter ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og er korrigeret for sæsonudsving.

Siden starten af 2011 har bruttoledigheden ligget nogenlunde stabilt med få udsving.

Stigningen den seneste måned på 1.500 dækker over en stigning på knap 3.100 nettoledige, mens antallet af aktiverede faldt med 1.600 personer. Stigningen i bruttoledigheden dækker over en stigning på 900 dagpengemodtagere og 600 kontanthjælpsmodtagere. Fordelt på alder steg bruttoledigheden relativt mest for de 60-64-årige og blandt de 25-29-årige.

Kontakt

Pressevagt

51232830