Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-10-2012

Ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen

Cand.jur. Anne-Marie Vægter Rasmussen er udnævnt til ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen. Hun tiltræder stillingen den 1. november 2012 og afløser Anne Lind Madsen, der går på pension.

Cand.jur. Anne-Marie Vægter Rasmussen er udnævnt til ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen. Hun tiltræder stillingen den 1. november 2012 og afløser Anne Lind Madsen, der går på pension.

Anne-Marie Vægter Rasmussen er 57 år og har siden 2010 været formand for og daglig leder af Natur- og Miljøklagenævnet.

Tidligere har Anne-Marie Vægter Rasmussen været vicedirektør i Miljøstyrelsen (2008-2010), vicedirektør i By- og Landskabsstyrelsen (2007-2008), vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen (2003-2007) og kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen (1996-2003).

Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, der primært træffer afgørelser i sager om arbejdsskader og afgiver udtalelser i private erstatningssager. Styrelsen behandler også klager over a-kassernes afgørelser om blandt andet dagpenge og efterløn.

I 2011 blev der oprettet godt 54.000 arbejdsskadesager i Arbejdsskadestyrelsen, og styrelsen tilkendte erstatninger for 3,3 milliarder kroner.

Kontakt

Pressevagt

51232830