Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-11-2012

Banebrydende undersøgelse anviser vejen for lavere sygefravær

En af verdens største undersøgelser af, hvordan vi får sygemeldte tilbage til arbejde, viser, at en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats kan nedbringe sygefraværet med knap ni procent, eller hvad der svarer til 2,6 uger. Samfundsøkonomisk giver det en besparelse på omkring 8.700 kroner pr. sygedagpengesag. I København er det endda lykkedes at nedbringe sygefraværet med godt fem uger.

En af verdens største undersøgelser af, hvordan vi får sygemeldte tilbage til arbejde, viser, at en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats kan nedbringe sygefraværet med knap ni procent, eller hvad der svarer til 2,6 uger. Samfundsøkonomisk giver det en besparelse på omkring 8.700 kroner pr. sygedagpengesag. I København er det endda lykkedes at nedbringe sygefraværet med godt fem uger.

Potentialet for at nedbringe sygefraværet er stort. Sygedagpenge koster det danske samfund cirka 14,3 milliarder kroner om året, og op i mod 41.000 danskere er hvert år sygemeldt i gennemsnit 26 uger med et kompliceret sygdomsforløb. Det er særligt i disse tilfælde, at en tværfaglig indsats kan være gavnlig.
 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over succesen med tværfaglig indsats:

- Potentialet for at nedbringe sygefraværet er stort. Den her store og ambitiøse undersøgelse fastslår, at en helhedsorienteret og sammenhængende indsats kan nedbringe sygefraværet.

- Sygefravær er en af vores tids allerstørste udfordringer. Alt for mange mennesker bliver holdt ude fra arbejdsfællesskabet, fordi vi ikke har været gode nok til at få afklaret deres forløb og få sat den rigtige indsats og behandling i gang. For mig er det afgørende, at vores borgere får den rigtige hjælp. Og for mange handler det om, at de skal have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 
  
- Vi ved, at hver tredje, der bliver sygemeldt med fx rygproblemer, også har psykiske problemer. Mange af dem oplever i dag, at de bliver kastebold mellem de offentlige forvaltninger og sektorer, der ikke kan finde ud af at samarbejde om den enkelte. Vi skal sætte mennesket før systemet. Derfor er det så afgørende med en tværfaglig indsats, hvor borgeren kommer i centrum, og sagsbehandlere, psykologer, fysioterapeuter og læger samarbejder på tværs.

- En helhedsorienteret og sammenhængende indsats er også fundamentet i den store reform af førtidspension og fleksjob. Fra 1. januar 2013 skal alle kommuner oprette et rehabiliteringsteam. Dermed sikrer vi, at alle relevante forvaltninger – også på sundhedsområdet – sidder med ved bordet, når indsatsen for den enkelte borger bliver tilrettelagt. I praksis betyder det, at vi nedbryder de siloer, der kan være mellem de forskellige forvaltninger og sektorer, så vi får samlet alle gode kræfter om den enkelte borger, siger Mette Frederiksen.

I ti kommuner har det været muligt at opgøre effekter på kommuneniveau. Analyserne af de ti kommuner viser, at i fem kommuner, hvor det i høj grad er lykkedes at få implementeret den nye indsats, er det gennemsnitlige sygefravær faldet med cirka 2,6 uger. Evalueringen slår dog samtidig fast, at der er spredning i resultaterne, og at nogle kommuner har haft en negativ effekt. Det drejer sig primært om kommuner, hvor det i mindre grad er lykkedes at implementere den tværfaglige indsats.

Undersøgelsen består i, at kommunerne har organiseret indsatsen for sygemeldte på en helt ny måde. Det er blandt andet sket ved at oprette tværfaglige enheder i kommunen med psykolog, fysioterapeut, psykiater, sagsbehandler og arbejds-, social- eller almenmediciner til at afklare den sygemeldtes ressourcer og barrierer samt fastlægge individuelle planer for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De sygemeldte har i hele forløbet haft en fast og erfaren sagsbehandler fra kommunen til at koordinere deres sag – blandt andet med den sygemeldtes arbejdsplads. 
 
I løbet af de godt to år, hvor undersøgelsen kørte, har cirka 13.000 sygemeldte med et kompliceret sygdomsforløb fået en tværfaglig og koordineret indsats.

Baggrund

Undersøgelsen udspringer af sygefraværsaftalen fra 2008, hvor et af initiativerne var at gennemføre et større tilbage-til-arbejdet (TTA)-projekt.

Forebyggelsesfonden har afsat i alt 290 millioner kroner til at støtte de 22 kommuner, der har medvirket i projektet. Derudover har Beskæftigelsesministeriet afsat 32,5 millioner kroner til projektet.

Det store TTA-projekt skulle med afsæt i eksisterende viden og tidligere, mindre projekter afprøve, om det er muligt at etablere en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer og med udgangspunkt i jobcentrenes sagsbehandling i sygedagpengesager. Projektet skulle inkludere en bred gruppe af sygemeldte, herunder både sygemeldte med fysiske og psykiske helbredsproblemer, og projektet skulle afprøves i kommuner med forskellig størrelse og på tværs af landet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har stået for at planlægge og uddanne sagsbehandlere, psykologer, fysioterapeuter og læger samt at koordinere og evaluere projektet.

Kontakt

Pressevagt

51232830