Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-11-2012

Mette Frederiksen beder om redegørelse om kræftrisiko for brandmænd

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen beder nu om en redegørelse i sagen om brandmænd og den mulige kræftrisiko, som de kan have på grund af deres arbejde.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen beder nu om en redegørelse i sagen om brandmænd og den mulige kræftrisiko, som de kan have på grund af deres arbejde.

- Der er behov for en redegørelse, fordi der den seneste tid er sat spørgsmålstegn ved, om Arbejdstilsynet har vejledt og informeret i tilstrækkeligt omfang i takt med, at der er kommet ny viden på området. Derudover skal vi have undersøgt, om Arbejdsskadestyrelsen i behandlingen af eventuelle sager har taget højde for den senest tilgængelige viden på området. Det er vigtigt at få belyst af hensyn til brandmændene, siger Mette Frederiksen.

Redegørelsen er beskæftigelsesministerens seneste tiltag, der sætter fokus på brandmænd og deres arbejdsforhold.

Indsatsens hovedformål er at minimere den mulige kræftrisiko og skal samtidig sikre, at kræftsyge brandmænd, der er blevet syge af deres job, får den erstatning, som de er berettiget til.

- Brandmænd skal ikke blive syge af at passe deres job, og det er først og fremmest arbejdsgiverens ansvar at sikre, at det ikke sker. Når der bliver påpeget en mulig kræftrisiko ved brandmændenes arbejde, skal vi sætte ind, hvor vi kan. Jeg har derfor allerede bedt Arbejdstilsynet sikre, at det eksisterende vejlednings- og tilsynsmateriale fremadrettet er opdateret, så arbejdsgiverne har den nyeste viden om, hvordan man beskytter brandfolk mod sundhedsskadelig røg og partikler, siger Mette Frederiksen.

Kun tre brandmænd har siden 2001 anmeldt kræft som en arbejdsskade. Ifølge faglige organisationer kan der være tidligere og nuværende brandfolk, som har fået diagnosen kræft uden at melde det som en arbejdsskade.

Derfor er Arbejdsskadesstyrelsen nu i gang med at identificere gruppen af kræftsyge brandfolk, der kan være berettiget til en erstatning. Det sker blandt andet ved, at brandmændenes faglige organisationer forsøger at finde frem til den relevante gruppe af kræftramte brandmænd. Foreløbig har de faglige organisationer afleveret en liste med 104 kræftramte brandmænd. Listen vil nu blive gennemgået.

Historisk har én brandmand siden 2001 fået tilkendt arbejdsskadeerstatning på grund af kræft.

Arbejdsskadestyrelsen og brandmændenes faglige organisationer opfordrer desuden brandmænd generelt til at anmelde kræft som arbejdsskade.

- Regeringen afskaffede allerede i foråret forældelsesfristen for erhvervssygdomme. Dermed kan vi hjælpe brandmænd eller andre, der er blevet syge af deres arbejde også mange år efter, at de blev udsat for eksempelvis farlig røg. Ingen syge eller tilskadekomne skal gå glip af en erstatning, som de er berettiget til, siger Mette Frederiksen.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830