Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 11-11-2012

Mette Frederiksen: Finanslovsaftale til gavn for de ledige

Ledige, der står til at opbruge retten til dagpenge efter nytår, sikres nu uddannelse i op til et halvt år for at løfte deres kompetencer og styrke deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er ét af resultaterne af aftalen om finansloven for 2013, som regeringen har indgået med Enhedslisten – og som samtidig sikrer de ledige kontanthjælp, hvis de uddanner sig.

Ledige, der står til at opbruge retten til dagpenge efter nytår, sikres nu uddannelse i op til et halvt år for at løfte deres kompetencer og styrke deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er ét af resultaterne af aftalen om finansloven for 2013, som regeringen har indgået med Enhedslisten – og som samtidig sikrer de ledige kontanthjælp, hvis de uddanner sig.

For ledige og udsatte grupper på arbejdsmarkedet er der desuden indgået aftaler om afsætte penge til at skaffe flere fleksjob og til at bekæmpe arbejdsløshed blandt unge. Endelig er der på beskæftigelsesområdet også indgået aftale om at bekæmpe social dumping.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er tilfreds med finanslovsaftalen:

"Jeg er glad for, at vi nu giver langtidsledige, der har sværest ved at komme i job, fordi de mangler kompetencer, op til et ekstra halvt år til at uddanne og opkvalificere sig. For selvom en uddannelse ikke i sig selv er en garanti for et job, så er og bliver en uddannelse det bedste fundament, vi kan give langtidsledige, når det handler om at komme i arbejde."

"Jeg er samtidig rigtig glad for, at vi med denne finanslov er blevet enige med Enhedslisten om at forstærke kampen mod social dumping og unfair konkurrence på det danske arbejdsmarked. Endelig vil jeg gerne fremhæve, at vi med aftalen skaber fundamentet for til at motivere og hjælpe virksomheder til at oprette flere fleksjob, ligesom vi opruster indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden. Derfor er jeg som beskæftigelsesminister godt tilfreds med finanslovsaftalen, som vi har indgået med Enhedslisten," siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Hovedelementerne i finanslovsforslaget på beskæftigelsesområdet

  • Der afsættes 480 millioner kroner til at sikre ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, op til et halvt års uddannelse og opkvalificering for at styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet. I denne periode er de sikret forsørgelse.

  • Ungepakke til 645 millioner kroner, der skal sikre, at flere unge får en uddannelse, og at unge med en uddannelse får ekstraordinær hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Pakken indeholder blandt andet penge til at bygge bro mellem unge og uddannelsesinstitutioner, så flere unge bliver sluset ind på fx erhvervsskoler. For unge med en uddannelse er der afsat penge til at styrke både jobrotationsordningen og videnpilotordningen samt til at give virksomheder tilskud i op til et år, hvis de ansætter en ung håndværker.

  • Aftale om at afsætte  465 millioner kroner til at skaffe flere fleksjob til mennesker med nedsat arbejdsevne. Det skal blandt ske ved at give virksomheder en fleksjobbonus på 25.000 kroner, hvis de ansætter en person i et fleksjob i under ti timer om ugen. Aftalen betyder også, at der skal ansættes mindst to fleksjobambassadører i hver kommune, der skal opsøge virksomheder og hjælpe arbejdsløse fleksjobbere med at finde et fleksjob.

  • Aftale om at bruge yderligere 100 millioner kroner over de næste fire år på at bekæmpe social dumping på det danske arbejdsmarked. Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive bøder til udenlandske firmaer, der ikke er registreret, som de skal. Ligesom der bliver der stillet større krav til de offentlige udbud, så danske arbejdsvilkår i højere grad bliver fulgt.

Kontakt

Pressevagt

51232830