Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 05-11-2012

Ny direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Speciallæge, ph.d., MPM Inger Schaumburg er udnævnt til ny direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Speciallæge, ph.d., MPM Inger Schaumburg er udnævnt til ny direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Inger Schaumburg er 61 år og speciellæge i arbejdsmedicin. Hun har både stor ledelses- og forskningsmæssig erfaring indenfor arbejdsmedicin og arbejdsmiljø. Siden 2006 har Inger Schaumburg været centerchef ved Aarhus Universitetshospital. Tidligere har hun blandt andet været leder af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Viborg Amt gennem ti år.

NFA er som nationalt center for arbejdsmiljøforskning en selvstændig forskningsinstitution, der er forankret i Beskæftigelsesministeriet. NFA overvåger arbejdsmiljøets betydning for sundhed i Danmark, forsker i arbejdsmiljø og formidler forskningsbaseret viden. Desuden samarbejder NFA nationalt og internationalt omkring arbejdsmiljøforskning.

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af NFA. I alt er der ansat cirka 170 medarbejdere.

Kontakt

Pressevagt

51232830