Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE /

Bredt politisk flertal har vedtaget reform af førtidspension og fleksjob

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet. Fra 1. januar 2013 får de mest udsatte borgere en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Det betyder samtidig, at offentlige myndigheder skal arbejde sammen på tværs og tænke tværfagligt for at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet. Fra 1. januar 2013 får de mest udsatte borgere en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Det betyder samtidig, at offentlige myndigheder skal arbejde sammen på tværs og tænke tværfagligt for at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv.

Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Samtidig indebærer reformen grundlæggende ændringer af fleksjobordningen, så flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne også reelt får adgang til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over, at reformen nu er vedtaget og klar til at blive ført ud i livet:

- Et bredt politisk flertal i Folketinget har i dag sikret, at vores mest udsatte borgere kan få den nødvendige hjælp til at komme videre i livet og blive en del af arbejdsfællesskabet. Det er en stor dag og begyndelsen på et helt nyt kapitel, hvor vi samler alle gode kræfter om den enkelte og vender op og ned på den måde, kommunerne hjælper vores mest udsatte borgere på. Frem for at dokumentere, hvor dårlig den enkelte er, så er formålet med de nye ressourceforløb det modsatte: At fokusere på, hvilke ressourcer det enkelte menneske har.

- Vi opbygger en indsats, der fungerer på tværs, og som gør op med silotænkningen i forvaltningerne. For det er afgørende at tænke tværfagligt, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Når man er ung og kæmper med psykiske problemer, misbrug, smerter eller tvangstanker, skal man ikke samtidig være kastebold mellem forvaltninger og lovgivning.

- Målet med hele reformen er, at mange flere får hjælp til at få et aktivt liv i stedet for at måtte leve af en passiv pension. Et aktivt liv på arbejdsmarkedet kan for eksempel være et fleksjob. Fleksjobordningen er en rigtig god ordning, der sikrer mange mennesker adgang til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi bevare ordningen, men målrette den. Det skal være sådan, at dem, der kun kan arbejde ganske få timer om ugen, også kan få glæde af et fleksjob. Drivkraften er en mere bæredygtig fleksjobordning, hvor vi giver de største tilskud til dem, der er lavest lønnede, og dem, der kan arbejde så lidt, at de i dag reelt er udelukket fra fleksjobordningen, siger Mette Frederiksen.

Grundelementer i reformen

Førtidspension
Udgangspunktet er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er kernen i reformen. Der skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så det er muligt at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Hovedelementer:

  • Rehabiliteringsteam: Der indføres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Desuden skal en klinisk funktion i regionen være repræsenteret i teamet ved en sundhedskoordinator. Teamet skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
  • Ressourceforløb: Målet med ressourceforløbet er at hjælpe især unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Et ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det muligt at få flere forløb.


Fleksjob

Fleksjobordningen bliver målrettet til borgere med en meget begrænset arbejdsevne. Hovedelementer:

  • Tilskudsmodellen bliver ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne.
  • Fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for det arbejde, der udføres. Lønnen bliver suppleret med et fleksjobtilskud fra kommunen på cirka 200.000 kroner om året, som bliver aftrappet med lønnen fra arbejdsgiveren.

Kontakt

Pressevagt

51232830