Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-12-2012

Ledige får uddannelse og forsørgelse i et ekstra halvt år

Fra 1. januar 2013 får ledige, der opbruger deres dagpenge, ret til at uddanne sig og samtidig modtage en særlig uddannelsesydelse i op til et halvt år. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget.

Fra 1. januar 2013 får ledige, der opbruger deres dagpenge, ret til at uddanne sig og samtidig modtage en særlig uddannelsesydelse i op til et halvt år. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er glad for vedtagelsen:

- Regeringen er stærkt optaget af at hjælpe de mennesker, der om kort tid risikerer at have opbrugt retten til dagpenge. Vores mål har hele tiden været meget klart: at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet og i job igen. Det gør vi med både akutpakken og aftalen om akutjob. Og nu står vi klar til at give dem, der måtte opbruge deres dagpenge, et forsørgelsesgrundlag i op til et halvt år ekstra, hvis de vælger at uddanne sig.

- Mange af de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, er ufaglærte eller har en uddannelse, som de ikke har brugt længe. For dem er det særligt vigtigt, at de nu får et ekstra halvt år til at opkvalificere sig, så de får et bedre afsæt til at komme i job. For selvom uddannelse ikke i sig selv er en garanti for et job, så er og bliver uddannelse det bedste fundament, vi kan give langtidsledige, når det handler om at komme i job, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Lovforslaget udmønter aftalen om en uddannelsesordning, som regeringen og Enhedslisten indgik som et led i finanslovsaftalen for 2013. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2013.

Om uddannelsesordningen

  • Er målrettet ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 30. december 2012 til og med den 30. juni 2013.
  • Giver ret til en særlig uddannelsesydelse i op til seks måneder, efter at dagpengeretten er opbrugt. Ydelsen er 13.884 kroner om måneden for forsørgere og 10.413 kroner for andre. Det svarer til henholdsvis 80 procent og 60 procent af arbejdsløshedsdagpengene. Ydelsen er uafhængig af egen formue og eventuelt ægtefælles indtægt og formue.
  • Giver ret til en række uddannelser, som er tilrettelagt som heltidsundervisning. Fx forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, hf-enkeltfag, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, AMU-kurser samt videregående voksen- og efteruddannelse, der er udbudt af offentlige institutioner, fx akademi-, diplom- og masteruddannelser og fagspecifikke kurser.

Kontakt

Pressevagt

51232830