Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 10-01-2013

Opdateret skøn for antallet af ledige, der forventes at opbruge dagpengeret

I forbindelse med årsskiftet og indfasningen af dagpengereformen har der i offentligheden været fokus på, at der af de ca. 50.000 dagpengemodtagere, der har været omfattet af den særlige indsats, fortsat er cirka 35.000 ledige med risiko for at opbruge deres dagpenge i første halvår af 2013.

I forbindelse med årsskiftet og indfasningen af dagpengereformen har der i offentligheden været fokus på, at der af de ca. 50.000 dagpengemodtagere, der har været omfattet af den særlige indsats, fortsat er cirka 35.000 ledige med risiko for at opbruge deres dagpenge i første halvår af 2013.

Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet har på baggrund af et nyt datagrundlag opdateret skønnet for, hvor mange der forventes at opbruge dagpengene. Det skønnes nu med betydelig usikkerhed, at det kommer til at omfatte mellem 17.000 og 23.000 ledige i første halvår.

Ændringen i skønnet skyldes flere faktorer, først og fremmest en lavere vækst og afdæmpede vækstudsigter i forhold til sommeren 2012 samt en lavere afgang fra dagpenge i efteråret 2012 end forventet.

Med det opjusterede skøn forventes det, at flere vil benytte seniorjobordningen, og at flere vil bruge den midlertidige uddannelsesordning med forsørgelse, som blev indført med finanslovsaftalen for 2013.

I september 2012 blev det med betydelig usikkerhed skønnet, at mellem 9.000 og 16.000 ville opbruge dagpengeretten i løbet af 2013 - heraf 7.000-12.000 i første halvår.

Det opdaterede skøn er baseret på datagrundlaget fra akutpakken. Det vedrører alene personer, der kan opbruge dagpengeretten i 1. halvår 2013, og kan derfor ikke anvendes til opgørelse af, hvor mange der risikerer at opbruge dagpengeretten i hele 2013.

Kontakt

Pressevagt

51232830