Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-04-2013

Barselsfond skal fremme ligestilling

Flere unge kvinder – og mænd – skal se en mulighed i at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Det er baggrunden for regeringens forslag om en obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændige, som behandles i Folketinget i dag og er blevet til efter aftale med Enhedslisten.

Flere unge kvinder – og mænd – skal se en mulighed i at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Det er baggrunden for regeringens forslag om en obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændige, som behandles i Folketinget i dag og er blevet til efter aftale med Enhedslisten.

- Flere kvinder skal være selvstændigt erhvervsdrivende, og det skal ikke være bureaukrati eller ringere barselsmuligheder, der afholder dem fra at blive det. Det har været grundtanken bag barselsordningen, siden vi varslede det i regeringsgrundlaget – og nu fører vi det ud i livet sammen med Enhedslisten. Vi har fundet en god og enkel løsning, der er uden for store omkostninger. Det vil være til gavn for de enkelte – også for mændene. Det vil forhåbentlig sikre endnu større mangfoldighed blandt de små virksomheder, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

I 2006 blev der indført en barselsudligningsordning på det private arbejdsmarked, som alle private arbejdsgivere skal bidrage til for at fordele udgifter til løn under barsel. Med det nye lovforslag kommer der nu en tilsvarende ordning for de selvstændige.

Enhedslisten glæder sig over, at barselsudligningsordningen, der blev varslet i regeringsgrundlaget og aftalt i Finanslovsaftalen for 2013, nu er på vej.

- Det er et kæmpe fremskridt for ligestillingen, når små selvstændige fremover vil kunne få økonomisk dækning, når de går på barsel. Dels fordi de selvstændige ikke skal være ringere stillet end andre på arbejdsmarkedet – men også fordi, at vi vil have et arbejdsmarked, hvor kvinders og mænds muligheder er lige uanset hvad vej de vælger. En solidarisk ordning, hvor alle selvstændige går sammen om at finansiere, er et stort skridt i den retning, siger ligestillingsordfører Jørgen Arbo-Bæhr.

Det eneste, den enkelte selvstændige skal foretage sig, er at indbetale sit bidrag til ordningen én gang årligt. Beregningen af bidraget foretages af ATP, og udbetalingen af kompensation vil ske automatisk, når den selvstændige får barselsdagpenge.

Bidraget for selvstændige på fuld tid bliver 328 kr om året, som vil være fradragsberettiget. Hvis der er indbetalt ATP-bidrag, tilpasses barselsbidraget efter dét. For at få kompensation gennem ordningen, skal man har ret til barselsdagpenge, og man skal som selvstændigt erhvervsdrivende har ansøgt om barselsdagpenge efter barselsloven. Derudover skal man have en arbejdsfortjeneste, der overstige dagpengene.

Kontakt

Pressevagt

51232830