Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-12-2013

Mette Frederiksen forlænger varslingsindsats til medarbejdere i mindre virksomheder

Medarbejdere i mindre virksomheder, der bliver afskediget ved en større fyringsrunde, kan fortsat få hurtig hjælp fra jobcentret. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har netop forlænget et forsøg med en særlig varslingsindsats for medarbejdere ansat i virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte.

Medarbejdere i mindre virksomheder, der bliver afskediget ved en større fyringsrunde, kan fortsat få hurtig hjælp fra jobcentret. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har netop forlænget et forsøg med en særlig varslingsindsats for medarbejdere ansat i virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte.

Jobcentrene får dermed også i 2014 flere muligheder for at hjælpe varslede medarbejdere allerede i opsigelsesperioden med jobsøgning og opkvalificering. Varslingsindsatsen er generelt forbeholdt medarbejdere i større virksomheder med over 100 ansatte, når mindst halvdelen af medarbejderne bliver varslet afskediget.   

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Midler fra varslingspuljen giver en unik mulighed for at hjælpe varslede medarbejdere allerede i opsigelsesperioden. Der er ingen grund til at vente på, at de først officielt er stoppet i virksomheden, og de bliver ledige. Jo hurtigere vi sætter ind med en kvalificeret og målrettet indsats, jo bedre bliver mulighederne for at kom-me i job igen. Hver en dag tæller.

- Det giver god mening, at varslingsmidlerne kan bruges mere fleksibelt, så det ikke kun er ved de helt store fyringsrunder, at der kan sættes hurtigt ind med opkvalificering. Derfor har jeg valgt at forlænge forsøget med endnu et år. Samtidig giver det stof til eftertanke, for forsøget har nu kørt i nogle år. Jeg er ved at forberede en større omlægning af beskæftigelsessystemet, hvor det vil være helt naturligt også at se på, om varslingsindsatsen generelt kan gøres mere fleksibel. 

Varslingsindsatsen indebærer et samarbejde mellem jobcenteret og virksomheden og består af jobsøgningskurser i op til to uger og mulighed for opkvalificering – blandt andet efter- og videreuddannelse – i op til otte uger. Indsatsen er målrettet medarbejdere, der er omfattet af en større fyringsrunde, hvor mindst halvdelen af medarbejderne bliver varslet afskediget. 

Regeringen og Enhedslisten afsatte ved sidste års finanslovsaftale ekstra 15 millioner kroner årligt til varslingspuljerne. I 2014 er der afsat 21,8 millioner kroner til varslingspuljerne, som jobcentrene kan søge om.

Kontakt

Pressevagt

51232830