Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-01-2014

Mette Frederiksens kommentarer til ledighedstal for november 2013

I november måned steg den registrerede ledighed svagt med 300 personer i forhold til ledighedstallet fra måneden før. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Ledigheden for november er dermed stadig på 5,7 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til, at der i alt er 151.900 personer, som er arbejdsløse eller i aktivering.

I november måned steg den registrerede ledighed svagt med 300 personer i forhold til ledighedstallet fra måneden før. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Ledigheden for november er dermed stadig på 5,7 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til, at der i alt er 151.900 personer, som er arbejdsløse eller i aktivering.

Ledigheden har siden efteråret 2009 ligget nogenlunde stabilt mellem 5,6 og 6,2 procent af arbejdsstyrken. Siden sommeren 2012 har ledigheden været svagt faldende. Der er dog mindre udsving måned for måned, og ledigheden er steget en smule både i oktober og november. Ser man på beskæftigelsen, har den over de seneste måneder været svagt stigende.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Selvom der er spirende tegn på bedre tider, er der stadig for mange danskere, der ikke har noget arbejde. Prognoserne for det nye år forudser en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden. Men der er stadig et stort behov for, at regeringens politik understøtter væksten i erhvervslivet og jobskabelsen på både den private og den offentlige del af arbejdsmarkedet.

- På beskæftigelsesområdet har vi gennemført reformer af førtidspension, fleksjobordningen og kontanthjælpen. Vi har senest lavet en bred politisk aftale om en ny sygedagpengemodel. Dermed har vi taget fat på den store udfordring, at for mange i den arbejdsduelige alder står udenfor arbejdsmarkedet. Vi giver en tidligere og mere helhedsorienteret indsats, så den langtidsledige eller den sygemeldte får en hjælp, der understøtter vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig stiller vi krav til dem, der kan, om at komme i uddannelse eller om at arbejde for kontanthjælpen.

- Næste skridt er en større omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Her er målet blandt andet at styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre og opkvalificere ledige, så virksomhederne kan ansætte medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Det er til gavn både for den enkelte uden arbejde og for væksten i Danmark.

Kontakt

Pressevagt

51232830