Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-03-2014

Fleksjobbonus målrettes private virksomheder

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, SF og Enhedslisten har aftalt at ændre fleksjobbonusordningen, så flere private virksomheder tilskyndes til at ansætte medarbejdere i de såkaldte korte fleksjob.

Aftalen betyder, at:

  • Fleksjobmedarbejderen skal være ansat i ni måneder i stedet for seks måneder, før virksomheden kan få fleksjobbonus
  • Bonusbeløbet sættes ned fra 25.000 kr. til 20.000 kr.
  • Fleksjobbonus målrettes private virksomheder og foreninger
  • Offentlige virksomheder kan ikke længere søge fleksjobbonus

Der ændres ikke ved kravet om, at virksomheder skal ansætte personen i et fleksjob på ti timer om ugen eller derunder for at kunne modtage fleksjobbonus.

- Regeringens ambition er, at flere mennesker med en lille arbejdsevne kommer i job, og at færre havner på førtidspension. For det er afgørende, at dem, der kan, også får en mulighed for at få en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet – også selv om det kun er få timer om ugen. Derfor er jeg glad for, at vi er blevet enige om at målrette ordningen om fleksjobbonus, så vi fortsat understøtter etableringen af de små fleksjob, og vi samtidig sikrer, at puljen til fleksjobbonus rækker længere, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

- Der er stadig alt for mange arbejdsløse fleksjobbere. SF håber derfor, at fleksjobbonussen igen vil medvirke til at skaffe flere fleksjobbere i arbejde, når ordningen genoptages fra 1. maj, siger SF’s arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen.

- Vi er glade for, at fleksjobbonussen nu i højere grad kan understøtte fastansættelser af mennesker med nedsat arbejdsevne, og at den målrettes private virksomheder. I forvejen løfter kommunerne en stor opgave på dette område,” siger Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen.

Aftalen sikrer, at ordningen med fleksjobbonus, som midlertidigt blev stoppet i januar 2014 på grund af meget stor søgning, nu fortsætter, og at der bliver åbnet for nye ansøgninger den 1. maj 2014 efter de nye regler.

Kontakt

Pressevagt

51232830