Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-03-2014

Ti kommuner får økonomisk støtte til helhedsindsats for udsatte familier

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet har netop udpeget ti kommuner, der skal deltage i et forsøg, som skal hjælpe særligt udsatte familier. Der er afsat 91 mio. kr. til indsatsen over de næste tre år.

Formålet med forsøget er med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang at sætte ind overfor hele familiens problemer, så den kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Forsøget skal sikre en bedre trivsel for børnene og understøtte, at forældrene får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over, at projektet nu sættes i gang i kommunerne:

- I udsatte familier går forældrenes problemer alt for ofte i arv til børnene. Med forsøget vil vi bryde den negative sociale arv ved at sætte ind med en helhedsorienteret indsats overfor familier, der har komplekse og sammensatte problemer som fx arbejdsløshed, misbrug eller psykiske lidelser. Med forsøget får hver familie én familieplan og én kordinerende sagsbehandler, der skal hjælpe forældrene tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse og sikre børnene et netværk og en tilværelse med skole og fritidsaktiviteter som andre børn.

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, siger om projektet:

- Vi skal blive langt bedre til at hjælpe de mest sårbare familier i Danmark. For vi ved, at når mor eller far mistrives, kæmper med misbrug eller psykiske problemer, så rammer det også børnene. Både lige nu og i fremtiden. Jeg tror på, at vi med de 91 millioner kroner kan gøre en forskel for familierne. De har brug for, at der er én person, som kender og hjælper hele familien – ikke flere forskellige sagsbehandlere på kryds og tværs i kommunen.

Midlerne er en del af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, der er indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i april 2013.

De ti udvalgte kommuner er: Furesø, Kolding, Silkeborg, Hedensted, Skive, Randers, Lolland, Assens, Brøndby og Thisted.

Kontakt

Pressevagt

51232830