Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE /

Kontanthjælpsmodtagere skal ikke betale for fejl i kommunerne

Det skal være slut med, at kontanthjælpsmodtagere, der får efterbetalt penge som følge af en fejl hos deres kommune, får modregnet efterbetalingen i deres kontanthjælp.

Det er resultatet af en politisk aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten.

Som loven er i dag, vil kontanthjælpsmodtagere miste kontanthjælp, hvis de f.eks. får efterbetalt sygedagpenge, som deres kommune tidligere fejlagtigt har afvist at give dem.

Men allerede fra 1. juni vil formuereglerne for, hvor lidt en kontanthjælpsmodtagere må have stående på kontoen, blive ændret, så de ikke gælder penge, der skyldes efterbetaling af offentlige ydelser som følge af forkerte afgørelser.

– Det skal selvsagt ikke ligge borgeren til last, at kommunen træffer forkerte afgørelser. Det er et bærende princip, der også må gælde for, hvordan vi behandler de mest udsatte i Danmark. Der er regeringen, SF og Enhedslisten meget enige om – og det er godt, at vi i fællesskab nu ændrer reglerne, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

– SF mener, at de hidtidige regler er dybt, dybt uretfærdige. Det er grotesk, at den enkelte borger hidtil har fået ret - men alligevel er blevet Sorteper. Årsagen er, at efterbetalingen betragtes som formue og fører til, at kontanthjælpen stoppes i en periode. Også selv om det er kommunen, der har begået en fejl. Derfor er SF meget glad for, at denne uretfærdighed fjernes, siger Eigil Andersen, arbejdsmarkedsordfører for SF.

- Jeg er rigtig glad for at vi nu får rettet op på den åbenlyse uretfærdighed, som har ramt mennesker, der i forvejen er i en meget svær situation. Det har Enhedslisten presset på for længe, sammen med en lang række borgere og interesseorganisationer. Det er godt, at beskæftigelsesministeren har lyttet til kritikken, siger Finn Sørensen, socialordfører for Enhedslisten.

Udover kontanthjælp vil de ændrede regler omfatte:

  • Uddannelseshjælp, der fra den 1. januar 2014 erstatter kontanthjælp til uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb, der træder i kraft 1. juli 2014 med sygedagpengelovforslaget

Kontakt

Pressevagt

51232830