Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-06-2014

Bred aftale om reform af international rekruttering

Regeringen har netop indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering. 

Aftalen, som består af i alt 26 initiativer, betyder, at virksomheder i Danmark får lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. En arbejdskraft, der skal ruste dem bedre i den internationale konkurrence.

Virksomhederne får med aftalen blandt andet mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, hvor de hurtigt og let kan ansætte de internationale nøglemedarbejdere og forskere, de har brug for.

Et andet centralt punkt er, at greencardordningen bliver målrettet. Fremover vil der blive stillet højere krav til uddannelsesniveauet, og pointsystemet bliver ændret og tilpasset efterspørgslen på det danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) siger:

- Jeg er rigtig glad for denne reform, der grundlæggende vil styrke vores virksomheder og deres muligheder for at hente de dygtigste medarbejdere til landet. Vi ved, at det også vil bidrage til vækst og danske arbejdspladser. Samtidig skal der sættes en stopper for, at højtuddannede, der kommer til Danmark på et greencard, ender i jobs, der ikke svarer til deres kvalifikationer.

Skatteminister Morten Østergaard (R) siger:

- Med aftalen imødekommer vi et stærkt ønske fra erhvervslivet og udvider samlet set indgangen til Danmark for tredjelandsborgere, som vil arbejde i Danmark. Ikke mindst lempelsen af forskerskatteordningen og indførelsen af den nye ordning for iværksættere fra tredjelande gør Danmark mere attraktivt. Ligesom vi med et nyt etableringskort for studerende bedre kan fastholde dygtige unge efter endte studier i Danmark. Alt sammen noget der kan bidrage til vækst og jobskabelse i Danmark.

Arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen (V) siger:

- Vi indfører nu en fast track-ordning, der betyder, at større danske virksomheder kan ansætte højtuddannede udlændinge med meget kort varsel. Samtidig sikrer vi bedre muligheder for at fastholde de udlændinge, som har studeret i Danmark. Det er vigtige skridt på vejen for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og sikre mere vækst i Danmark, siger Hans Andersen.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) siger:

- Greencardordningen har skabt massive problemer – og vi har igennem flere år arbejdet for at stramme op på den. Nu er vi kommet et stykke ad vejen. Vi har fået tyndet de værste knaster ud af regeringens udspil. Derfor kan vi samlet set sige god for aftalen.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF) siger:

- I SF er vi meget glade for, at indsatsen mod social dumping stykres, bl.a. ved højere straffe til de arbejdsgivere, der beskæftiger ulovlig arbejdskraft fra ikke-EU-lande og markante opstramninger af greencardordningen og landbrugspraktikant-ordningen.

Arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen (LA) siger:

- Regeringen lagde op til, at udenlandske studerende skulle have lov til at arbejde 20 timer om ugen, men ikke mere. Det fik Liberal Alliance ændret, så der nu bliver tale om et gennemsnit, hvilket giver de studerende mulighed for at give den en ekstra skalle den ene uge og tage den med ro den næste uge. Derudover medvirker den her aftale til, at virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere dygtige medarbejdere fra udlandet, uden at de skal spilde tid på længerevarende sagsbehandling. Det er positivt.

Arbejdsmarkedsordfører Mai Mercado (KF) siger:

- Vi har fået målrettet greencardordningen til områder, hvor der mangler højtkvalificeret arbejdskraft. Vi har fået indført nogle krav, der sørger for, at de udenlandske medarbejdere, der kommer hertil, i højere omfang matcher virksomhedernes krav. 

Arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq (RV) siger:

- Det er en glædens dag for danske virksomheder, der lever af at tiltrække de bedste hjerner på den globale markedsplads. De har både forøget deres muligheder for at tiltrække dygtige medarbejdere – og de har bedre adgang til at holde på de udenlandske studerende, der vælger at blive uddannet her i Danmark. 

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S) siger:

- Med denne aftale sikrer vi, at vores virksomheder kan skabe vækst med dygtige udenlandske medarbejdere. Men vi har sikret den rette balance, for der skal også være behov for den arbejdskraft, som kommer til landet.

Kontakt

Pressevagt

51232830