Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-06-2014

Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen viser fejl i sagsbehandlingen

Beskæftigelsesministeriet har modtaget Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis. Undersøgelsen har gennemgået sager om erstatning for tab af erhvervsevne og konkluderer, at der er alvorlige fejl i flere sager.

Beskæftigelsesministeriet har modtaget Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis. Undersøgelsen har gennemgået sager om erstatning for tab af erhvervsevne og konkluderer, at der er alvorlige fejl i flere sager.

- Det er helt afgørende, at man får den erstatning, man har krav på, hvis man kommer til skade på arbejdet. Derfor er det dybt bekymrende, at Kammeradvokatens undersøgelse viser så alvorlige fejl. Ikke mindst fordi Arbejdsskadestyrelsens afgørelser har stor betydning for mange mennesker og deres familier, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Beskæftigelsesministeren bad efter kritik af Arbejdsskadestyrelsen i efteråret 2013 om en redegørelse om sagsbehandlingen i styrelsen. På baggrund af den redegørelse bad Arbejdsskadestyrelsen Kammeradvokaten om at gennemgå styrelsens praksis.

Kammeradvokaten har undersøgt 98 sager indenfor det område, som handler om tab af erhvervsevne. De undersøgte sager er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen efter 1. januar 2011.  Kammeradvokaten vurderer, at Arbejdsskadestyrelsen i 27 af sagerne ikke ville få medhold i en eventuel retssag. Kammeradvokaten vurderer desuden, at 20 af de 98 sager mangler væsentlige informationer og derfor skal genoptages. Derudover vurderer Kammeradvokaten, at mange begrundelser for styrelsens konkrete afgørelser er mangelfulde og præget af fejl.

Styrelsen vil nu iværksætte en handlingsplan, der skal tage hånd om fejlene. Styrelsen vil blandt andet forstærke kvalitetskontrollen af afgørelser om erstatning, bruge ekstern specialviden og efteruddanne medarbejderne.

- Arbejdsskadestyrelsen genoptager de sager, hvor Kammeradvokaten har fundet fejl. Og alle, som har mistanke om, at de har fået en forkert afgørelse, skal naturligvis have mulighed for at få genoptaget deres sag. Derfor vil styrelsen også samarbejde med blandt andre fagforbund og advokater om at få identificeret andre sager, hvor der kan være fejl. Arbejdsskadestyrelsen åbner også en hotline og opretter en task force, så sagerne kan behandles hurtigst muligt, siger Mette Frederiksen.

Der vil i dag onsdag blive konstitueret en ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen og samtidig tilføres styrelsen ekstra ledelsesmæssige ressourcer i en periode. Styrelsens nuværende direktør skal fremover varetage andre ledelsesopgaver i Beskæftigelsesministeriet.

- Det bliver den entydigt vigtigste opgave for den nye direktør at gennemføre de grundlæggende ændringer i styrelsen, som er nødvendige for at genoprette tilliden til arbejdsskadesystemet. Vi skal være sikre på, at alle skadelidte får en korrekt behandling og den erstatning, de har ret til, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har bedt om, at Kammeradvokaten til efteråret på ny gennemgår området for hurtigt at få vished for, at initiativerne har den ønskede effekt.

Kammeradvokaten konkluderer, at Arbejdsskadestyrelsen generelt efterlever retspraksis på området. Arbejdsskadestyrelsen er også blevet kritiseret for at træffe hurtige afgørelser for at holde sagsbehandlingstiden nede. Den kritik er der ifølge undersøgelsen ikke belæg for.

Arbejdsskadestyrelsen træffer hvert år afgørelser i omkring 55.000 arbejdsskadesager. Omkring 10 procent af sagerne handler om tab af erhvervsevne.

Kontakt

Pressevagt

51232830