Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 27-11-2014

Henrik Dam Kristensens kommentarer til ledighedstal for oktober 2014

I oktober 2014 er ledigheden faldet lidt i forhold til september måned. Der er 100 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden stadig på 5,0 procent af arbejdsstyrken. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

I oktober 2014 er ledigheden faldet lidt i forhold til september måned. Der er 100 færre ledige end måneden før, og dermed er ledigheden stadig på 5,0 procent af arbejdsstyrken. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Siden sommeren 2012 har ledigheden haft en faldende tendens, men har de seneste måneder været nogenlunde uændret. Samlet set er ledigheden nu på 133.000 personer.  Samtidig ser vi positive tendenser i beskæftigelsen.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen siger:

- Ledigheden er næsten uændret, og det vidner om, at opsvinget stadig er spinkelt, og at der ikke er nogen hurtig løsning på at komme ud af krisen. Selvom beskæftigelsen er steget gennem det seneste år, og flere kommer ind på arbejdsmarkedet, er der fortsat behov for at holde hånden under beskæftigelsen og dansk økonomi.

- I den netop indgåede finanslovsaftale investerer vi i velfærd og har blandt andet afsat 6,5 mia. kr. til sundhedsområdet og 1 mia. kr. til mere personale i landets vuggestuer og børnehaver samt ekstra hjemmehjælp til ældre. Det er investeringer, der vil skabe flere jobåbninger, så flere ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

- Det er værd at påpege, at forventningerne til økonomien de kommende år generelt er positive. Der er udsigt til højere vækst og samtidig forventes både øget beskæftigelse og faldende ledighed.

- Folketinget har netop 1. behandlet de lovforslag, der skal få aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014 til at blive til virkelighed. Med reformen sætter vi den ledige i centrum med en mere individuel og jobrettet indsats, der ruster den enkelte bedre til arbejdsmarkedet. Samtidig styrker vi jobcentrernes kontakt til virksomhederne, for det er her, der primært skabes job.

Kontakt

Pressevagt

51232830