Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-11-2014

Indsatsen mod social dumping styrkes markant

Brud på danske regler om ordentlige arbejdsvilkår er et alvorligt problem i Danmark. Derfor er regeringen, SF og Enhedslisten enige om at opruste i kampen mod social dumping med finanslovsaftalen for 2015. I alt afsættes der 120 millioner kroner til indsatsen i 2015-2018.

Brud på danske regler om ordentlige arbejdsvilkår er et alvorligt problem i Danmark. Derfor er regeringen, SF og Enhedslisten enige om at opruste i kampen mod social dumping med finanslovsaftalen for 2015. I alt afsættes der 120 millioner kroner til indsatsen i 2015-2018.

Med aftalen styrkes den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi markant. Bevillingen til indsatsen er den største nogensinde. Det betyder bl.a., at myndighederne i 2015 kan gennemføre dobbelt så mange fælles aktioner mod social dumping i forhold til i år.

Der skal samtidig igangsættes en analyse af, om det kommende krav om sikkerhedskort i byggeriet kan udbredes til rengørings-, hotel- og restaurationsbranchen og den grønne sektor.

Aftalen indeholder også en markant styrkelse af indsatsen på cabotageområdet. Der afsættes således yderligere 10 mio. kr. i 2015, så politiet bl.a. kan foretage flere kontroller på landevejene for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Det er fjerde år i træk, at der på finansloven afsættes midler til at bekæmpe social dumping. De seneste år er der afsat mere end en halv milliard kroner til indsatsen.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen siger:

- Social dumping undergraver vores velfærdssamfund og er en alvorlig udfordring. Langt de fleste virksomheder i Danmark overholder spillereglerne på vores arbejdsmarked, men der er også nogle, der forsøger at opnå konkurrencefordele ved at se stort på de ansattes ret til ordentlige arbejdsvilkår. De skal stoppes så hurtigt og effektivt som muligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager endnu et skridt i kampen mod social dumping.

Transportminister Magnus Heunicke siger:

- Med aftalen sætter vi markant ind for at stoppe mulighederne for at spekulere i at oprette datterselskaber i andre lande eller hyre udenlandske chaufførvikarvirksomheder med det formål at dumpe lønningerne på transportkørsel her i Danmark. Det er afgørende for mig, at chauffører, der kører for danske virksomheder her i landet, får en ordentlig løn.

Justitsminister Mette Frederiksen siger:

- Social dumping findes også på landevejene, hvor udenlandske chauffører presser danske arbejdspladser gennem ulovlig cabotagekørsel. Hverken chauffører eller lovlydige firmaer kan være tjent med, at deres levebrød undermineres af folk, der fifler med reglerne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at politiets kontrol med området bliver styrket markant med aftalen. Det er med til at sikre ordentlige forhold i transportbranchen.

Skatteminister Benny Engelbrecht siger:

- Arbejder man i Danmark, skal det ske på ordentlige og lige vilkår, så man ikke underbyder de arbejdstagere og virksomheder, der overholder reglerne. Det indebærer, at man betaler den skat, man er forpligtet til. SKATs indsats på området har vist, at der er grund til at kontrollere, at virksomheder og arbejdstagere afregner deres skat korrekt. Vi styrker nu indsatsen fremadrettet, så vi kan få stoppet dem, der forsøger at snyde og undergrave det danske velfærdssamfund.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF) siger:

- Social dumping underminerer både danske job og de virksomheder, der gerne vil følge reglerne. I SF er vi særligt tilfredse med, at godskørselsloven nu bliver ændret, så vi får stoppet flere af de vognmænd i Danmark, der forsøger at omgå vores regler om fair konkurrence og ordentlig løn. Det har vi kæmpet for længe. Det er også positivt, at første skridt tages på vej mod sikkerhedskort (ID-kort) inden for rengøring, hotel og restauration og det grønne område.

Ordfører for indsatsen mod social dumping Finn Sørensen (EL) siger:

- En stærk fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi er helt afgørende, hvis vi skal bekæmpe social dumping. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalen afsætter et historisk højt beløb til at øge antallet af kontrolaktioner. Jeg er også glad for, at vi har initiativer rettet mod social dumping på store infrastrukturprojekter og i byggebranchen, og at vi skal følge op på offentlige myndigheders brug af arbejdsklausuler.

Initiativer i aftalen

 • Styrket og fokuseret myndighedsindsats
  Den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi er afgørende i kampen mod social dumping. Derfor styrkes indsatsen markant.

 • Styrket kontrol og stramning af regler
  Bøden for overtrædelse af anmeldepligten til RUT skal skærpes, hvis overtrædelsen sker flere gange. I disse tilfælde skal Arbejdstilsynet fremover have mulighed for at udstede administrative bødeforelæg.

 • Forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker
  Der skal i 2015 iværksættes et forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykke. Der afsættes i forbindelse med forhandlingerne primo 2015 om udmøntningen af midler til arbejdsmiljøinitiativer fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse en pulje, hvorfra regionen kan ansøge om midler til at gennemføre dette.

 • Styrket kendskab til den danske model
  Udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark for at arbejde, kender ofte ikke til den danske model og løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal der iværksættes en styrket informationsindsats.

 • Stop for social dumping på store infrastrukturprojekter
  Der igangsættes en særlig tilsynsindsats rettet mod de store offentlige infrastrukturprojekter. Det skal herved sikres, at de ansatte på disse projekter har ordentlige vilkår ved blandt andet at skabe bedre forhold for indkvartering i camps.

 • Styrket indsats i byggeriet
  Der skal iværksættes stikprøvekontrol af det kommende sikkerhedskort i byggeriet, hvor det skal dokumenteres, at udstationerede lønmodtagere er socialt sikrede i hjemlandet. Herudover skal Arbejdstilsynet fremover orientere bygherrer og hovedentreprenører om alle de påbud, strakspåbud og forbud, som de giver til underentreprenørerne.

 • Tiltag for at bekæmpe social dumping på transportområdet
  Godskørselsloven skal præciseres, så der ikke er tvivl om, at chauffører, der udfører godskørsel for en dansk virksomhed i et dansk indregistreret køretøj, har krav på danske løn- og arbejdsvilkår. Det skal undersøges, om der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler. Samtidig styrkes politiets indsats på cabotageområdet markant.

 • Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher
  Der skal igangsættes en analyse af, om der kan og bør indføres krav om obligatorisk sikkerhedskort i rengørings-, hotel- og restaurationsbranchen samt i den grønne sektor. Analysen forventes færdig ultimo 2015.

 • Øvrige elementer i aftalen om styrket indsats mod social dumping
  Der skal sammen med arbejdsmarkedets parter ses på muligheder for bedre håndhævelse af statslige myndigheder og selskabers brug af arbejdsklausuler. Desuden skal der gøres status for kommunernes brug af arbejdsklausuler, ligesom der er enighed om vigtigheden af en styrket indsats i forhold til bedre bilateralt samarbejde om udenlandske tjenesteydere og udstationerede lønmodtagere med relevante EU-lande.

Kontakt

Pressevagt

51232830