Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-12-2014

Aftale om bedre au pair-ordning

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om at forbedre au pair-ordningen.

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om at forbedre au pair-ordningen.

Aftalen betyder, at au pair-personer i Danmark får mere ordnede forhold med en klar opdeling af huslige opgaver og fritid. Samtidig får de – ud over deres ugentlige fridag - ret til at holde fri på en fast halv dag om ugen samt fri på alle officielle danske helligdage.

Partierne er med aftalen også enige om at hæve det månedlige lommepengebeløb til 4.000 kr. om måneden. Herudover skal værtsfamilien fremover betale en del af udgifterne til au pairens danskundervisning og også for deres flybillet her til landet.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen glæder sig over aftalen:

- Mange børnefamilier har glæde af au pair-ordningen, men det står klart, at der er behov for at forbedre den. Jeg er rigtig glad for, at vi med aftalen nu har sat nogle klare rammer for opholdet, så der er en bedre balance mellem den enkeltes huslige opgaver og fritid. Ingen au pair skal opleve at være på evig tilkaldevagt. Samtidig er det både godt og rimeligt, at de får flere lommepenge og mere fritid, så de har bedre mulighed for at opleve vores land.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) siger:

- Au pair-ordningen trænger til en modernisering. Vi synes, at det er en god aftale, som sikrer, at der fortsat er mulighed for at hente en au pair til landet, men som samtidig medfører en højere grad af selvfinansiering for de familier, som benytter sig af ordningen. Det er helt rimeligt, og derfor er vi gået med i aftalen.

Politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL) siger:

- Vi er så glade for, at vilkårene nu bliver forbedret for au pair-personer i Danmark. Det er hårdt tiltrængt og noget Enhedslisten har kæmpet for længe. Vi mener grundlæggende, at au pair-personer burde have ret til samme løn og vilkår som alle andre lønmodtagere. Det indeholder den her aftale ikke, men den er et helt klart skridt i den rigtige retning. Au pair-personer får nu både mere at leve af og flere rettigheder. For eksempel fri på helligdage som alle andre.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF) siger:

- Jeg er glad for, at au pairs får højere løn, flere fridage, et skema over arbejdstidens placering, og at værtsfamilien skal betale flybilletten både til og fra Danmark. Men SF vil vi også fremover fortsætte arbejdet for endnu højere løn og bedre beskyttelse af de au pair-piger, der bliver gravide.

Aftalen skal nu udmøntes i et lovforslag, som regeringen fremsætter i det nye år. De nye regler vil gælde for au pairs, der kommer til Danmark, efter at den nye lov er trådt i kraft.

Kontakt

Pressevagt

51232830