Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-12-2014

Ekspertudvalg klar med forslag til et moderne arbejdsskadesystem

Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats til mennesker med en arbejdsskade skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet fra et ekspertudvalg, der i dag offentliggør en rapport med 27 nye forslag til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres. Ekspertudvalget er nedsat af beskæftigelsesministeren, og Henrik Dam Kristensen har modtaget rapporten på regeringens vegne.

Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats til mennesker med en arbejdsskade skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet fra et ekspertudvalg, der i dag offentliggør en rapport med 27 nye forslag til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres. Ekspertudvalget er nedsat af beskæftigelsesministeren, og Henrik Dam Kristensen har modtaget rapporten på regeringens vegne.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen siger:

- Alt for mange mennesker bliver holdt ude af arbejdsfællesskabet, fordi vi ikke er gode nok til at hjælpe dem i gang efter en skade eller en ulykke. Derfor er det godt, at ekspertudvalget foreslår nye veje, der kan hjælpe flere tilskadekomne tilbage i arbejde.

- Ekspertudvalget har gjort et stort stykke arbejde og set på forholdene for både arbejdsgivere, medarbejdere, myndigheder og pensionsselskaber. Jeg vil nu invitere arbejdsmarkedets parter med i arbejdet med at skabe et mere moderne og smidigt arbejdsskadesystem. Jeg håber, at disse trepartsdrøftelser ender med et godt resultat, som derefter skal drøftes med Folketingets partier.

Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at den tilskadekomne får en tidligere og bedre koordineret indsats, hvor arbejdsgiveren bliver inddraget langt mere end i dag. Eksperterne foreslår også, at erstatningen skal udmåles, så den understøtter fastholdelse på arbejdsmarkedet, ligesom udvalget peger på, at hurtigere afgørelser af erstatningens størrelse og en tidlig afklaring af den enkeltes muligheder vil være med til at mindske det pres, som mange tilskadekomne oplever, når de venter på at få afgjort deres sag.

Formand for ekspertudvalget Jørgen Søndergaard siger:

- Jeg er glad for, at vi i udvalget kan aflevere en rapport med konkrete forslag til, hvordan vi kan modernisere arbejdsskadesystemet. Der er tale om et meget komplekst område. Vi har set systemet efter i sømmene, og det står klart, at der er brug for justeringer hele vejen rundt, hvis flere skal forblive på arbejdsmarkedet.

- Vi anbefaler blandt andet, at erstatningen skal udmåles anderledes, og at de mange aktører bliver bedre til at spille sammen om at hjælpe den enkelte tilbage i et arbejde, som vedkommende kan klare.

Beskæftigelsesministeren vil indlede drøftelserne med arbejdsmarkedets parter i begyndelsen af 2015.

Kontakt

Pressevagt

51232830