Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-01-2015

Henrik Dam Kristensens kommentarer til ledighedstal for december 2014

I december 2014 er ledigheden stort set uændret i forhold til november måned. Der er 400 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden uændret på 5,0 procent af arbejdsstyrken. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Siden sommeren 2012 har ledigheden haft en faldende tendens, men har det seneste halve år været forholdsvis stabil. Samlet set er ledigheden nu på 132.400 personer. Samtidig er der generelt positive tendenser i beskæftigelsen og også de seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen, der blev offentliggjort d. 28. januar, viser en stigning.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen siger:

- Ledigheden er faldet med små skridt de fleste måneder den seneste tid, men denne lille stigning er en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi fortsat holder hånden under dansk økonomi. Derfor er det også vigtigt, at vi i efteråret fik indgået en finanslovsaftale for 2015, der lægger op til et fortsat højt niveau for offentlige investeringer de kommende år.

- Det er positivt at beskæftigelsen nu er steget gennem en længere periode, og at flere er kommet ind på arbejdsmarkedet. De seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen viser en stigning i november måned og bekræfter den positive udvikling.

- Selvom vi ser en lille stigning i ledigheden i december måned, så er det værd at understrege, at forventningerne til økonomien generelt er positive. I regeringens prognose fra december forventes øget vækst, højere beskæftigelse og faldende ledighed de kommende år.

- Reformen af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014 er netop blevet vedtaget i Folketinget, og dele af reformen er allerede trådt i kraft. Med reformen sætter vi den ledige i centrum med en mere individuel og jobrettet indsats, der ruster den enkelte bedre til arbejdsmarkedet. Derudover har vi styrket indsatsen sidst i dagpengeperioden, målrettet offentlig og privat løntilskud samt øget fokus på kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed.

Kontakt

Pressevagt

51232830