Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 27-02-2015

Ny aftale skal sikre bedre arbejdsmiljø

Ny aftale sikrer i alt 135 millioner kroner de næste fire år til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark. Der er særligt fokus på forebyggelse af vold, arbejdsulykker og nedslidning på jobbet.

Ny aftale sikrer i alt 135 millioner kroner de næste fire år til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark. Der er særligt fokus på forebyggelse af vold, arbejdsulykker og nedslidning på jobbet.

De nuværende forebyggelsespakker til virksomhederne bliver forlænget, og nogle af pakkerne er målrettet hospitalsansatte og skolelærere, der er i øget risiko for at blive udsat for vold og trusler. Det er de mest centrale initiativer i aftalen om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som regeringen, SF og Enhedslisten i dag har indgået.

I aftalen indgår også en øget kontrol med selvstændige i RUT-registret. Der er tale om en yderligere styrkelse af indsatsen mod social dumping. Herudover bliver den nuværende sporskifteindsats, hvor nedslidte medarbejdere kan få hjælp til at skifte arbejdsopgaver eller branche, udvidet til også at omfatte psykisk nedslidte.

Aftalen betyder også, at der afsættes flere penge til viden og forskning om arbejdsmiljø. Dansk Center for Nanosikkerhed får fx forlænget deres bevilling, så de fortsat kan forske om nanoprodukternes helbredsmæssige konsekvenser.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen glæder sig over aftalen:

- Det kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø. Det kommer tifold igen i form af bedre helbred, mere arbejdsglæde og øget produktivitet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer, at endnu flere arbejdspladser kan få hjælp til at forebygge ulykker, vold og nedslidning. For selvom vi i Danmark grundlæggende har et godt arbejdsmiljø, er der stadig arbejdspladser, hvor sikkerheden og sundheden halter – og det skal vi have stoppet.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF) siger:

- Psykisk nedslidning er et voksende problem i det moderne arbejdsliv. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu styrker indsatsen for, at psykisk nedslidte kan forblive på arbejdsmarkedet. Vold og trusler om vold er en anden stor belastning, hvor der i forvejen gøres en stor forebyggende indsats. Lærerne i folkeskolen er en af de ramte grupper, der nu også får tilbud om at lære metoder til at undgå vold.

Arbejdsmiljøordfører Jørgen Arbo-Bæhr (EL) siger:

- Vi skal gøre alt for at forebygge arbejdsskader og nedslidning på jobbet. Derfor er jeg rigtig glad for, at det nu bliver muligt at anmelde arbejdsulykker allerede på skadestuerne. Det er vigtigt for den tilskadekomne, at arbejdsulykken rent faktisk bliver anmeldt, og at anmeldelsen sker med det samme.  Det glæder mig samtidig, at der nu bliver afsat penge til at styrke indsatsen mod sexchikane. Det er forfærdeligt at blive udsat for seksuel chikane, når man blot passer sit job. Derfor skal vi gøre alt for at forebygge og undgå sexchikane.

Arbejdsmarkedsordfører Lennart Damsbo Andersen (S) siger:

- Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at styrke arbejdsmiljøet på de danske virksomheder. Vi sørger nu for, at arbejdsskader allerede kan anmeldes på skadestuen, og vi får klarlagt, hvordan nanoprodukter påvirker forbrugernes og de ansattes helbred. Det er afgørende, at vi giver den rette beskyttelse og sikkerhed, når der arbejdes med produkter, der potentielt kan være en trussel for helbredet.

Initiativer i aftalen:

Forebyggelsespakker videreføres
Forebyggelsespakkerne til virksomhederne forlænges til og med 2018. Alle nuværende brancher kan søge om forebyggelsespakkerne, men de afsatte midler deles i to puljer – én til private virksomheder og én til offentlige virksomheder. Der afsættes i alt 28,5 millioner kroner til initiativet.

Kampagne mod vold fortsætter
Kampagnen ”Forebyg vold på jobbet” fortsætter. Hidtil har kampagnen været målrettet offentlige arbejdspladser men skal nu udvides til hele arbejdsmarkedet. Der afsættes i alt 7,5 millioner kroner til initiativet.

Voldsforebyggelsespakker målrettet hospitalsansatte og skolelærere
Hospitalsansatte, der arbejder på somatiske og psykiatriske afdelinger, hvor risikoen for vold er høj, vil fortsat få mulighed for at få gavn af en voldsforebyggelsespakke. Samtidig skal der udvikles en ny voldsforebyggelsespakke målrettet skolelærere. Der afsættes i alt 21 millioner kroner til initiativet.

Forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker
Arbejdstilsynet skal sammen med regionerne gennemføre et forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker via anmeldesystemet EASY. Der afsættes i alt 2 millioner kroner til initiativet.

Dansk Center for Nanosikkerhed får flere midler
Dansk Center for Nanosikkerhed, som blev etableret i 2012, får forlænget deres bevilling til og med 2018. Det betyder, at de kan fortsætte deres vigtige forskning om nanoprodukternes helbredsmæssige konsekvenser for både ansatte og forbrugere. Der afsættes i alt 30 millioner kroner til initiativet.

Øget kontrol med selvstændige i RUT- registret
Der er i byggeriet fokus på, om personer der udfører bygge- og anlægsarbejde er korrekt registreret i RUT-registret. I den forbindelse iværksættes der en ekstra vejlednings- og kontrolindsats med selvstændige for at afklare om de reelt er selvstændige. Der er tale om en yderligere styrkelse af indsatsen mod social dumping. Der afsættes i alt 7 millioner kroner til initiativet.

Femern Bælt – et sikkert og sundt byggeri
Der iværksættes et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Femern Bælt A/S for at sikre, at Femern Bælt-forbindelsen bliver så sikkert og sundt som muligt. Der afsættes i alt 9 millioner kroner til initiativet.

Indsats for at fastholde tilskadekomne
Arbejdsskadestyrelsen får midler til at opretholde deres indsats for at understøtte, at flere tilskadekomne fastholdes på arbejdsmarkedet. Der afsættes i alt 16 millioner kroner til initiativet.

Arbejdsmedicinske klinikker skal inddrages
Mennesker, der kommer til skade på deres arbejde, kan blive visiteret til en helbredsundersøgelse ved de Arbejdsmarkedsmedicinske klinikker (AMK). Fremover skal AMK også vurdere den enkeltes fremtidige erhvervsevne i forbindelse med undersøgelsen. Der afsættes i alt 2 millioner kroner til initiativet.

Indsats mod sexchikane
Arbejdstilsynet vil i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejde en pjece med anbefalinger til virksomhederne om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen. Der skal herudover afholdes to konferencer, hvor der sættes fokus på problemet. Der afsættes i alt 2 millioner kroner til initiativet.

Oplysningsindsats om arbejdsmiljø ved udbud
Der skal iværksættes en oplysningsindsats, så det sikres, at kommunale, regionale og statslige institutioner kender de krav og muligheder, der ligger i arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med udbud. Der afsættes i alt 4 millioner kroner til initiativet.

Sporskifteindsats udvides til psykisk nedslidte
Nedslidte medarbejdere har med den nuværende sporskifteindsats mulighed for at skifte arbejdsopgaver eller branche. Sporskifteindsatsen skal udvides til også at omfatte psykisk nedslidte medarbejde, der er ansat i nedslidningstruede brancher. Der afsættes i alt 6 millioner kroner til initiativet.

Kontakt

Pressevagt

51232830