Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-03-2015

Ny politisk aftale om styrket arbejdsmiljøindsats

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Målet er, at flere mennesker i Danmark får et godt og langt arbejdsliv.

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Målet er, at flere mennesker i Danmark får et godt og langt arbejdsliv.

Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet fremover skal føre endnu flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer – og færre tilsyn med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet.

Helt konkret bliver andelen af virksomheder, der udvælges til tilsyn, fordi de ofte har arbejdsmiljøproblemer, øget fra 55 til 80 procent. Samtidig skal 20 procent af virksomhederne fortsat udtages til et tilsyn via en stikprøve, så ingen kan være sikker på at undgå kontrol.

Partierne vil med aftalen også sikre, at dårligt arbejdsmiljø aldrig bliver et konkurrenceparameter. Virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, skal derfor straffes med større bøder.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) siger:

- Hvis vi for alvor skal forbedre arbejdsmiljøet, skal vi sikre, at Arbejdstilsynet bruger flest ressourcer på de arbejdspladser, hvor der er størst problemer. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med aftalen målretter arbejdsmiljøindsatsen endnu mere mod de virksomheder, hvor vi kan se, at de ansattes sikkerhed og sundhed ofte er hårdt prøvet.

Arbejdsmiljøordfører Peter Juel Jensen (V) siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi ikke alene har styrket indsatsen for at komme dårlige forhold i arbejdsmiljøet til livs, men at vi nu også har knæsat det princip, at de virksomheder der har et godt og sundt arbejdsmiljø ikke er dem, der skal bruge tid på unødvendige tilsyn, fra Arbejdstilsynets side.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) siger:

- Det er godt, at vi får styrket indsatsen for et forbedret arbejdsmiljø. Ikke mindst er det afgørende, at indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø fortsat skal prioriteres højt.

Arbejdsmarkedsordfører Charlotte Dyremose (KF) siger:

- Et godt arbejdsmiljø bør altid være noget, ledelse og medarbejdere stræber efter af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Lovgivningen skal tilskynde til samarbejde om arbejdsmiljøet og ikke virke som et benspænd for virksomheden. Det skal være let at drive virksomhed, hvis man sørger godt for sine ansattes arbejdsmiljø. Og medarbejderne skal føle sig trygge ved, at myndighederne rykker hurtigt ud, hvis tingene ikke er i orden. Derfor har det været afgørende for os at målrette tilsynsindsatsen.

Arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq (R) siger:

- Det er unfair konkurrence mod det store flertal af gode virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, når en mindre del vælger at sjuske med sikkerheden eller direkte blæse på reglerne. Derfor er det godt, at vi får sat mere målrettet ind.

Arbejdsmarkedsordfører Lennart Damsbo-Andersen (S) siger:

- Nu skal man ikke længere kunne gemme sig som virksomhed, der ikke har styr på arbejdsmiljøet. Selv om man skifter CVR-nummer, så skal man stadig omfattes af indsats og tilsyn. Det er jeg rigtig tilfreds med.

Aftalen indeholder følgende initiativer:

Arbejdsmiljøindsatsen skal målrettes

 • Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
 • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
 • Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
 • Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
 • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
 • Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
 • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
 • Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
 • Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
 • Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
 • Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn

Dårligt arbejdsmiljø må ikke være et konkurrenceparameter

 • Grove overtrædelser skal give højere bøder
 • Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
 • Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
 • Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes

Kontakt

Pressevagt

51232830