Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 27-04-2015

Kammeradvokatens nye undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen viser en klar forbedring af sagsbehandlingen

Kammeradvokaten har undersøgt 50 nye sager om erhvervsevnetab i Arbejdsskadestyrelsen og konkluderer samlet, at styrelsens initiativer har været meget effektive og givet et markant løft af kvaliteten i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

Undersøgelsen følger op på Kammeradvokatens gennemgang af området i juni sidste år. Den tidligere undersøgelse viste, at der var fejl og mangler i en væsentlig del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. For at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen blev der i Arbejdsskadestyrelsen iværksat en handlingsplan med 16 initiativer.

- Hvis man kommer til skade på sit arbejde, er det helt afgørende, at man får den erstatning, man har krav på. Derfor glæder det mig, at Kammeradvokatens nye undersøgelse konkluderer, at sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen er blevet markant bedre, for det her handler altså om mennesker og deres forsørgelse, siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen.

Kammeradvokaten konkluderer blandt andet, at de undersøgte afgørelser hviler på saglige og relevante overvejelser. Derudover konkluderes det, at antallet af meningsforstyrrende fejl er reduceret til et absolut minimum, og at begrundelserne for afgørelserne generelt fremstår som grundige og letforståelige. Samlet set er afgørelserne korrekte i 90 pct. af de sager, som er blevet gennemgået.

Arbejdsskadestyrelsen har siden sommeren 2014 gennemført en handlingsplan med 16 initiativer, som har fokus på kvalitetssikring. Handlingsplanen blev igangsat som en konsekvens af Kammeradvokatens første undersøgelse. Styrelsen vil også fremover have ekstra fokus på kvaliteten.

- Det er vigtigt, at der er tale om varige forbedringer. Derfor har Arbejdsskadestyrelsen også fremover ekstra fokus på kvaliteten i deres afgørelser. Det er samtidig vigtigt at understrege, at man selvfølgelig har mulighed for at klage over en afgørelse, hvis man har mistanke om, at afgørelsen er forkert, siger Henrik Dam Kristensen.

Kammeradvokaten vurderer i én af de 50 sager, at Arbejdsskadestyrelsen ikke ville få medhold ved en domstolsprøvelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830