Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 01-07-2015

Straksindgreb på asylområdet – ny integrationsydelse til nytilkomne udlændinge

Pressemeddelelse på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Regeringen vil som tilkendegivet i valgkampen hurtigt indføre en ny integrationsydelse for nytilkomne, så det bliver mindre attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund.

Derfor har regeringen indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om en ny integrationsydelse, der gælder for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Regeringen fremsætter lovforslag om ydelsen fredag den 3. juli, og de nye regler skal træde i kraft pr. 1. september 2015. Dermed skabes der hurtigt klarhed om den fremadrettede situation for fx flygtninge, der kommer til Danmark.

Regeringen og partierne er enige om, at reglerne om integrationsydelsen på sigt også skal omfatte de udlændinge, der allerede er i Danmark, men som ikke opfylder opholdskravet.  Regeringen og partierne vil mødes senere på sommeren med henblik at aftale dette. Det er regeringens og partiernes ambition, at reglerne skal finde anvendelse for alle udlændinge i begyndelsen af det nye år.

Regeringen og partierne ønsker samtidig at belønne udlændinge, der gør en forskel og gerne vil integreres i det danske samfund. Konkret sker det ved, at udlændinge kan modtage et månedligt tillæg på 1.500 kroner til integrationsydelsen, når de har bestået en Prøve i Dansk 2.

Desuden fremsættes der nu et lovforslag, der genindfører optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud, der blev afskaffet af SRSF-regeringen, og et lovforslag, der afskaffer de særligt gunstige regler for flygtninges ret til optjening af folkepension.

Regeringen, DF, LA og K er enige om, at det provenu, som tilvejebringes ved indførelse af integrationsydelsen, drøftes i forbindelse med de udestående forhandlinger om en JobReform i foråret 2016. Anvendelsen sker efter enighed mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Integrationsminister Inger Støjberg siger:

- Vi skal have strammet op, så vi får styr på asyltilstrømningen til Danmark. Derfor fremsætter vi på fredag et lovforslag, der markant strammer op på vilkårene for udlændinge, der søger til Danmark. Vi indfører en ny integrationsydelse på SU-niveau, så det bliver mindre attraktivt at søge til Danmark. Samtidig bliver der mulighed for en sprogbonus til personer, der aktivt forsøger at blive en del af det danske samfund. Det her er den første i en række af stramninger, som regeringen vil gennemføre for at få udlændingeområdet under kontrol igen.

Om integrationsydelsen

  • Målgruppe: Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i riget i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

  • Ydelsesniveau: Satserne for integrationsydelsen tager udgangspunkt i satserne for uddannelseshjælp (satser for unge under 30 år uden uddannelse i kontanthjælpssystemet), der blev indført med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014. Satserne for uddannelseshjælp blev fastsat med udgangspunkt i SU-systemet.

    For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden. Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

  • Dansktillæg: Personer, der modtager integrationsydelse, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden. Dansktillægget gives ved bestået Prøve i Dansk 2.

Kontakt

Pressevagt

51232830