Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-08-2015

Bredt politisk flertal vedtager refusionsreform

Et ensartet og gennemsigtigt refusionssystem, der understøtter, at kommunerne gennemfører den mest effektive indsats for ledige, er nu en realitet. Folketinget har netop vedtaget en gennemgribende omlægning af hele refusionssystemet.

Et ensartet og gennemsigtigt refusionssystem, der understøtter, at kommunerne gennemfører den mest effektive indsats for ledige, er nu en realitet. Folketinget har netop vedtaget en gennemgribende omlægning af hele refusionssystemet.

Fra 4. januar 2016 afskaffes de indviklede refusionsregler for de offentlige forsørgelsesydelser, der både afhænger af ydelsestypen og den konkrete indsats, som kommunerne iværksætter for den ledige. Kommunerne kan i stedet se frem til et gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Fremover får vi et system, hvor kommunerne kan have fokus på effekten af indsatsen og ikke på, om de får mere eller mindre i refusion. Refusionsreformen er en vigtig forudsætning for et langt mere effektivt beskæftigelsessystem. Og det er helt afgørende, hvis vi skal sikre, at flere ledige danskere får del i den vækst, der er på vej.

- Hverken af sociale eller samfundsøkonomiske årsager kan vi leve med en vækst, der i alt for høj grad baserer sig på arbejdskraft importeret fra udlandet – og slet ikke, når vi har titusinder af ledige herhjemme, der med den rette indsats kunne bestride jobbene.

- Med beskæftigelsesreformen fik vi tidligere i år indført højere fokus på virksomhedernes behov og målrettet opkvalificering af ledige. Det er vigtige skridt til at hjælpe flere ledige danskere i job. Men succesraten afhænger i høj grad af, at kommunerne også økonomisk tilskyndes til at vælge den indsats, som bedst hjælper ledige hurtigt i job. Det sikrer vi nu med vedtagelsen af refusionsreformen.

Det nye refusionssystem omfatter langt de fleste offentlige forsørgelsesydelser, fra arbejdsløshedsdagpenge til førtidspension, og er dermed den største omlægning af det kommunale finansieringssystem på beskæftigelsesområdet i en lang årrække.

 

Om refusionsomlægningen

  • Reglerne for den statslige refusion af kommunernes udgifter til offentlige forsørgelsesydelser forenkles, så der er samme refusionsprocent, uafhængig af ydelsestypen. I dag gælder forskellige refusionsordninger afhængig af, om udgiften er til fx kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller førtidspension.

  • Refusionssatsen nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.

  • Ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes uden for modellen, det gælder fx efterløn og skånejob.

Kontakt

Pressevagt

51232830